Dejan Lučić – Izmene u radu Europola predstavljaju utabanu stazu novog hitlerizma u Evropi

0
75

Komentarišući izmene u radu i jačanje mandata Evropske policijske službe u borbi protiv organizovanog kriminala i terorizma, pisac Dejan Lučić je istakao da one predstavljaju utabanu stazu novog hitlerizma u Evropi, čiji je cilj smanjenje broja ljudi na planeti i ljudskih sloboda.

Evropski parlament i Veće Evropske unije postigli su dogovor o jačanju mandata Evropske policijske službe (Europol) u borbi protiv organizovanog kriminala i terorizma. Nova pravila predviđaju da Europol od sada može direktno sarađivati sa privatnim kompanijama, među kojima su i digitalne platforme. Europol će od njih moći primati i lične podatke, a da ne mora ići preko nacionalnih organa ili preko neke međunarodne organizacije. Kako ocenjuje rad Europola i da li će ove izmene uticati na efikasnost njegovog rada pitali smo pisca Dejana Lučića.

Evropska komisija je objasnila da teroristi često zloupotrebljavaju usluge privatnih kompanija za regrutovanje dobrovoljaca, organizovanje napada i širenje propagande i dodala da će se ta saradnja odvijati u skladu sa striktnim zaštitom podataka. Evropol će takođe moći da predloži državama članicama da u Šengenski informacioni sistem (SIS) unesu izveštaje primljene od zemalja koje nisu članice EU ili od međunarodnih organizacija o “kriminalcima i osumnjičenima“ iz trećih zemalja, posebno o „stranim terorističkim borcima“. Planirana je pojačana saradnja sa zemljama van EU. Evropol, sa sedištem u Hagu, ima 1.000 zaposlenih i 220 oficira za vezu širom sveta. Komentarišući izmene u radu Europola i jačanje mandata ove policijske službe u borbi protiv organizovanog kriminala i terorizma, pisac Dejan Lučić je rekao da one predstavljaju utabanu stazu novog hitlerizma u Evropi, čiji je cilj smanjenje broja ljudi na planeti i ljudskih sloboda.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here