Na području Semberije i Posavine iz godine u godinu opada broj proizvođača duvana tako da će ove godine proizvodnja biti zasnovana na manjim površinama u odnosu na lane.

Visoki troškovi energenata i radne snage uporno nuliraju zaradu u proizvodnji duvana. Iz godine u godinu opada broj proizvođača. Ove će godine organizovana proizvodnja biti zasnovana na manjim površinama na području Semberije i Posavine, za 20 odsto u odnosu na lane, a duvan će proizvoditi 85 kooperanata preduzeća Duvan.