Stanovnicima Bijeljine predstavljena je knjiga „Nezaboravljeni zavičaj“ koja govori o običajima, kulturi, tradiciji i ostalim društveno ekonomskim dešavanjima na području Tuzle od njenog nastanka do današnjih dana.

Monografija „Nezaboravljeni zavičaj“ ima 456 stranica i njeno nastajanje je počelo pre 4 godine. U knjizi je Dragan Mrkajić Kaja opisao istorijat Tuzle od njenog nastanka isušivanjem Panonskog mora pa sve do izbijanja rata.

Direktor Muzeja Semberija Momčilo Koprivica rekao je da je predstavljena zavičajna knjiga, kapitalno delo za sve one koji su sa područja Tuzle izbegli ili koji se vraćaju. Koprivica je ukazao da autor opisuje širu regiju Tuzle, od njenog nastanka do današnjih dana. U njoj se govori o običajima, kulturi, tradiciji i ostalim društveno ekonomskim dešavanjima na tom području.