Podsticaji za radove na kanalima, propustima, ustavama i crpnim stanicama sa pratećom elektro-mašinskom opremom i drugim objektima po konkursu Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo utvrđuju se u iznosu do 50 % od ukupno prihvatljivih troškova (bez PDV-a). Maksimalni iznos sredstava po jednoj prijavi iznosi do 25.000.000,00 dinara bez PDV-a.

Konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za realizaciju radova na uređenju kanalske mreže u funkciji odvodnjavanja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji AP Vojvodine u 2022. godini raspisao je Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo. Predmet konkursa je uređenje otvorene kanalske mreže u funkciji odvodnjavanja poljoprivrednog zemljišta, pri čemu se sredstva opredeljuju za radove na kanalima, propustima, ustavama, crpnim stanicama sa pratećom elektro-mašinskom opremom i drugim objektima na kanalskoj mreži. Cilj konkursa jeste održavanje i podizanje funkcionalnosti kanalske mreže za odvodnjavanje poljoprivrednog zemljišta na viši nivo. Za ove namene predviđen je ukupan iznos od 249.873.933,43 dinara.

Bespovratna sredstva za podršku investicija po ovom konkursu utvrđuju se u iznosu do 50 % od ukupno prihvatljivih troškova (bez PDV-a). PDV plaća korisnik sredstava. Maksimalni iznos sredstava po jednoj prijavi iznosi do 25.000.000,00 dinara bez PDV-a. Pravo da konkurišu imaju jedinice lokalne samouprave (gradovi i opštine) s teritorije AP Vojvodine. Uslov za učešće na konkursu je saglasnost JVP „Vode Vojvodine“ na predlog radova. Konkurs je otvoren do utroška raspoloživih sredstava, a zaključno sa 14.10.2022. godine.