Ren je biljka preoznatljiva po ljutini, a poznata putem sosa koji se često servira uz razne vrste pečenog mesa. U narednim minutima saznaćete kako se uzgaja.

Ren odlično podnosi niske temperature ne izmrzava. Najbolje se razvija na temperaturi od 17-20° C. Ima skromne zahteve prema vlazi i ne voli visok nivo podzemnih voda. Treba ga gajiti na plodnim rastresitim i ocednim zemljištima. Ne podnosi zemljišta sa pH vrednostima ispod 5.5. Osnovna obrada zemljišta se izvodi u više navrata prvo je zimsko duboko oranje na dubini do 30 cm. Na proleće, kada to dozvoli vreme, vrši se priprema zemljišta koje se sitni i rastresa do 12 cm dubine. Đubrenje se obavlja sa 50-70t/ha stajnjaka i 100-120 kg azota, 100-130kg fosfora i 150-180 kg kalijuma. Sva količina stajnjaka i 2/3 fosfora i kalijuma se unosi pod osnovnu obradu, a preostala 1/3 fosfora i kalijuma kao i ½ azota pod površinsku obradu. Preostalih ½ azota primeti kroz prihranu.

Reznice se uzimaju u toku jeseni prilikom vađenja zadebljalih delova korena. Treba da su dužine oko 25 cm i debljine do 1.2 cm. Gornji kraj reznice se seče horizontalno, a donji koso. Tako spremljene reznice se čuvaju na hladnom mestu u pesku. U proleće neposredno pred sadnju reznice se vade iz peska, pregledaju i biraju samo one zdrave. Svi izbojci se odstranjuju izuzev onih krajnjih. Reznice treba zasaditi što je ranije moguće u toku marta. Sadnja može biti ručna i mašinska. Reznice se postavljaju u otvorene brazde na rastojanju do 35 cm i mogu se zagrnuti ručno ili ravnjačem. Ako su reznice kraće , a deblje mogu se saditi mašinski na dubinu oko 10 cm. Kada se ukažu redovi može da se međuredno kultivira i treba paziti na mlade biljke. Obično ima dva do tri kultiviranja. Prihranu izvesti azotom koji je preostao i to dva puta. Prihranjivanje rena preko lista je požljeno. Ako se ima mogućnosti, a sušni je period, obavezno navodnjavati ren, a preporučuje se 2-3 puta.

Može se brati tokom cele godine , ali je glavna berba u jesen kada lišće požuti. Može se vaditi ručno i mašinski. Izvađeni koreni se čiste od zemlje, gornji deo se odseca na mestu gde polaze listovi. Manje količine se pakuju po nekoliko korena zajedno, a veće količine rinfuzno.