Povećanje nosivosti kod koka nosilja

0
96

Osnovno pravilo za gajenje kokošaka glasi: Koliko pažnje posvetite kokama toliko će vam one podariti jaja. Ovo pre svega važi za periode jesen i zimu, kad je napolju hladno i kad počinje proces smanjenja nosivosti kod kokošaka.

Niske temperature u zimskom periodu smanjuju nosivost kokošaka. Ako su uslovi gajenja loši a u isto vreme se beleže niske spoljne temperature, može da dođe do potpunog prestanka nosivosti i ponovnog pronošenja tek na proleće. Naravno da do te pojave ne mora uvek da dođe. Ako se kokoške dobro hrane, dobro neguju i ako imaju odgovarajuće uslove smeštaja, onda im se i u zimskom periodu, može održati, ili čak i povećati nosivost.

Iznad svega je neophodno u kokošinjcu održavati higijenu na zavidnom nivou, sprovoditi kontinuirano preventivnu veterinarsku zaštitu, jer je dobra zdravstvena kondicija od presudne važnosti za maksimalnu mogućnost korišćenja hrane i dobru nosivost kokošaka! Osnova nosivosti u zimskom periodu je gajenje kvalitetnih rasa, čija je prirodna odlika visoka nosivost. Važno je u cilju očuvanja nosivosti kokošaka u hladnom periodu godine ostaviti samo mlade kokoške koje su u odličnom zdravstvenom stanju.

Kokoške je u zimskim uslovima potrebno gajiti u kokošinjcima koje je moguće zagrevati, što podrazumeva da budu zidani od kvalitetnih i nepropusnih materijala. Potrebno je i da budu prostrani da kokoške mogu da se slobodno kreću i da pri tom održavaju svoju normalnu telesnu temperaturu koja iznosi od 40,5 do 43 stepena celzijusa. Kokoške nosilje zahtevaju i odlično osvetljene prostorije u kojima borave pa je potrebno voditi računa da osvetljenje bude od najmanje 3,5 w po jednom metru kvadratnom. Pri tome treba temperaturu vazduha u prostoriji u kojoj borave kokoške održavati na 20 stepeni. Neophodno je i da vlažnost vazduha bude visoka od 65-75%.

Tokom čitave jeseni i zime je neophodno obezbediti izuzetno kvalitetnu hranu za kokoške, i treba ih pustiti da same odrede koliko im je dovoljno, odnosno voditi računa da hranilice uvek budu pune, kako bi koke nosilje mogle da se hrane po svojoj slobodnoj volji, i to isključivo koncentratom za koke nosilje. Neophodno je da svaki dan u hranilicima bude najmanje 110 gr koncentrata na jednu kokošku nosilju. Treba naglasiti da je limitirajući faktor ishrane u zimskom periodu kvalitetna sveža zelena hrana, ali zato taj nedostatak treba nadoknaditi namirnicama koje se lakše nalaze, kao što su kupus, šargarepa, ali i stočna repa. Ovaj zeleniš treba okačiti u prostoru gde su smeštene kokoške nosilje na visinu od oko 50 cm, kako bi ih nosilje kljucale po želji i na taj način direktno uticale na svoju produktivnost. Šargarepa je izuzetno korisna namirnica za ishranu kokošaka nosilja u zimskom periodu zbog izuzetno visokog sadržaja provitamina A, koji podstiče nosivost. Kokama nosiljama je moguće spremiti i naklijale žitarice, kao što su ječam i pšenica ali i druge ako ih ima na imanju. Naklijavanje žitarica u ove svrhe se vrši u mračnom prostoru, jer takve klice sadrže velike količine vitamina E, koji direktno utiče na povećanje nosivosti kokošaka. Kao i svoj drugoj gajenoj živini i kokama nosiljama je neophodno obezbediti dovoljne količine sveže vode za piće. Za koke nosilje je to od dva do tri decilitra vode.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here