Osnovno pravilo za gajenje kokošaka glasi: Koliko pažnje posvetite kokama toliko će vam one podariti jaja. Ovo pre svega važi za periode jesen i zimu, kad je napolju hladno i kad počinje proces smanjenja nosivosti kod kokošaka.

Niske temperature u zimskom periodu smanjuju nosivost kokošaka. Ako su uslovi gajenja loši a u isto vreme se beleže niske spoljne temperature, može da dođe do potpunog prestanka nosivosti i ponovnog pronošenja tek na proleće. Naravno da do te pojave ne mora uvek da dođe. Ako se kokoške dobro hrane, dobro neguju i ako imaju odgovarajuće uslove smeštaja, onda im se i u zimskom periodu, može održati, ili čak i povećati nosivost.

Iznad svega je neophodno u kokošinjcu održavati higijenu na zavidnom nivou, sprovoditi kontinuirano preventivnu veterinarsku zaštitu, jer je dobra zdravstvena kondicija od presudne važnosti za maksimalnu mogućnost korišćenja hrane i dobru nosivost kokošaka! Osnova nosivosti u zimskom periodu je gajenje kvalitetnih rasa, čija je prirodna odlika visoka nosivost. Važno je u cilju očuvanja nosivosti kokošaka u hladnom periodu godine ostaviti samo mlade kokoške koje su u odličnom zdravstvenom stanju.

Kokoške je u zimskim uslovima potrebno gajiti u kokošinjcima koje je moguće zagrevati, što podrazumeva da budu zidani od kvalitetnih i nepropusnih materijala. Potrebno je i da budu prostrani da kokoške mogu da se slobodno kreću i da pri tom održavaju svoju normalnu telesnu temperaturu koja iznosi od 40,5 do 43 stepena celzijusa. Kokoške nosilje zahtevaju i odlično osvetljene prostorije u kojima borave pa je potrebno voditi računa da osvetljenje bude od najmanje 3,5 w po jednom metru kvadratnom. Pri tome treba temperaturu vazduha u prostoriji u kojoj borave kokoške održavati na 20 stepeni. Neophodno je i da vlažnost vazduha bude visoka od 65-75%.

Tokom čitave jeseni i zime je neophodno obezbediti izuzetno kvalitetnu hranu za kokoške, i treba ih pustiti da same odrede koliko im je dovoljno, odnosno voditi računa da hranilice uvek budu pune, kako bi koke nosilje mogle da se hrane po svojoj slobodnoj volji, i to isključivo koncentratom za koke nosilje. Neophodno je da svaki dan u hranilicima bude najmanje 110 gr koncentrata na jednu kokošku nosilju. Treba naglasiti da je limitirajući faktor ishrane u zimskom periodu kvalitetna sveža zelena hrana, ali zato taj nedostatak treba nadoknaditi namirnicama koje se lakše nalaze, kao što su kupus, šargarepa, ali i stočna repa. Ovaj zeleniš treba okačiti u prostoru gde su smeštene kokoške nosilje na visinu od oko 50 cm, kako bi ih nosilje kljucale po želji i na taj način direktno uticale na svoju produktivnost. Šargarepa je izuzetno korisna namirnica za ishranu kokošaka nosilja u zimskom periodu zbog izuzetno visokog sadržaja provitamina A, koji podstiče nosivost. Kokama nosiljama je moguće spremiti i naklijale žitarice, kao što su ječam i pšenica ali i druge ako ih ima na imanju. Naklijavanje žitarica u ove svrhe se vrši u mračnom prostoru, jer takve klice sadrže velike količine vitamina E, koji direktno utiče na povećanje nosivosti kokošaka. Kao i svoj drugoj gajenoj živini i kokama nosiljama je neophodno obezbediti dovoljne količine sveže vode za piće. Za koke nosilje je to od dva do tri decilitra vode.