U Vladi Autonomne pokrajine Vojvodine danas je potpisan sporazum o saradnji između Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam i Garancijskog fonda AP Vojvodine. Osnovna razlika ovog sporazuma u odnosu na prošlogodišnji je iznos sredstava koji je znatno uvećan.

Cilj sporazuma o saradnji između Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam i Garancijskog fonda AP Vojvodine, koje je potpisan danas, je unapređenje konkurentnosti privrede zajedničkim aktivnostima i projektima. Sporazum su potpisali pokrajinski sekretar Ivanišević i direktor Garancijskog fonda APV Đorđe Raković. Ivanišević je rekao da je od velike važnosti za Sekretarijat i Fond zajedničko učešće na predstojećim manifestacijama – na Sajmu preduzetništva i starih zanata u Novom Sadu i Međunarodnom sajmu turizma u Beogradu, koji će biti održani u drugoj polovini marta i istakao da Sekretarijat ima dobru komunikaciju sa svim institucijama koje je osnovala Pokrajinska vlada i koje zajedno pomažu razvoj privrede u AP Vojvodini.

Direktor Garancijskog fonda Đorđe Raković istakao je da je osnovna razlika ovog sporazuma u odnosu na prošlogodišnji upravo iznos sredstava koji je znatno uvećan.

Sporazum definiše i saradnju na polju razmene podataka i iskustava iz sopstvenih delokruga Sekretarijata i Fonda, od zajedničkog interesa i značaja.