Ministar za brigu o selu Milan Krkobabić sastao se sa čelnim ljudima jedinica lokalnih samouprava sa čitave teritorije Republike Srbije sa kojima je razgovarao o programu ovog ministarstva za dodelu bespovratnih sredstava za kupovinu seoske kuće sa okućnicom.

Ministarstvo za brigu o selu predložilo je, a Vlada Srbije u januaru ove godine, donela Uredbu o utvrđivanju programa dodele bespovratnih sredstava za kupovinu seoske kuće sa okućnicom na teritoriji Republike Srbije za 2022. godinu, po kojoj je 22. februara raspisan Javni konkurs. Sprovođenje ovog Programa je od nacionalnog značaja, primenjuje se na čitavoj teritoriji Republike Srbije i za njegovu realizaciju od posebne važnosti je angažovanje jedinica lokalnih samouprava. Iz tog razloga Ministar za brigu o selu Milan Krkobabić sastao se sa čelnim ljudima jedinica lokalnih samouprava sa čitave teritorije Republike Srbije sa kojima je razgovarao o ovom programu. Programom je, kao i prošle godine, predviđena dodela bespovratnih sredstava mladim bračnim i vanbračnim parovima, samohranom roditelju i mladom poljoprivredniku/ci do 45 godina života za kupovinu seoske kuće sa okućnicom, koja može da se nalazi na teritoriji svih naseljenih mesta Republike Srbije, izuzev u gradskim i opštinskim sedištima i prigradskim naseljima.

Mita Lačanski, zamenik predsednika opštine Bačka Palanka koja je prethodne godine imala najviše realizovanih zahteva, čak 48 izjavio je da je i ove godine interesovanje veliko te da se od raspisivanja konkursa već 15 porodica interesovalo za ova bespovratna sredstva.

Prema podacima Akademijskog odbora za selo u Srbiji ima 200.000 praznih kuća – 150.000 kuća čiji je vlasnik poznat i 50.000 kuća kojima se ne zna vlasnik. Za ovaj program opredeljeno je pola milijarde dinara, a sredstva će se dodeljivati po redosledu podnetih prijava – do utroška budžetskih sredstava predviđenih za ovu namenu, a najkasnije do 1. novembra 2022. godine.