Nacionalni koordinator, ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin predsedavao je sednicom Nacionalnog koordinacionog tela za sprečavanje i borbu protiv terorizma na kojoj je zaključeno da je terorizam univerzalno zlo sa kojim se suočavaju mnoge zemlje, ali da je Srbija stabilna i bezbedna zahvaljujući političkoj stabilnosti.

Danas je održana 12. sednica Nacionalnog koordinacionog tela za sprečavanje i borbu protiv terorizma kojom je predsedavao nacionalni koordinator, ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin. Na sednici je razmatrana aktuelna bezbednosna situacija u Republici Srbiji i regionu sa pozicije praćenja problematike terorizma. Nacionalni koordinator, ministar unutrašnjih poslova Srbije Aleksandar Vulin naglasio je da srpske službe bezbednosti pomno prate sva dešavanja koja se odvijaju u zemlji i regionu, kao i na Istoku Evrope i u čitavom svetu i da naše službe preduzimaju sve mere i radnje potrebne da se stabilnost naše države očuva i zaštiti. Članovi Nacionalnog koordinacionog tela za sprečavanje i borbu protiv terorizma referisali su nacionalnom koordinatoru, ministru policije Aleksandru Vulinu o svim aktivnostima državnih organa u borbi protiv terorizma.

Terorizam je univerzalno zlo sa kojim se suočavaju mnoge zemlje, a naša Srbija je stabilna i bezbedna zahvaljujući, pre svega, političkoj stabilnosti i zahvaljujući jasnom vođenju države od strane predsednika Republike Aleksandra Vučića istakao je ministar Vulin i poručio građanima da mogu da budu mirni i spokojni, jer država Srbija preduzima sve kako bi ostali zaštićeni i sigurni.

Nacionalni koordinator, ministar unutrašnjih poslova je naglasio da je operativni rad službi i preventivno delovanje ključ borbe protiv terorizma. Na sednici Nacionalnog koordinacionog tela za sprečavanje i borbu protiv terorizma donet je i zaključak o formiranju Radne grupe za stvaranje nužnih uslova za  obrazovanje Tima za inicijalnu procenu u okviru Modela prevencije radikalizacije i nasilnog ekstremizma koji vode u terorizam.