Danas je održana 26. sednica Radne grupe za rešavanje problema mešovitih migracionih tokova kojom je predsedavao predsednik Radne grupe, ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin na kojoj je razmatrana aktuelna situacija u Ukrajini i usvojen  Plan prihvata državljana Ukrajine i ugroženog stanovništva koje je napustilo Ukrajinu.

Na 26. sednici Radne grupe za rešavanje problema mešovitih migracionih tokova, članovi ove Radne grupe komesar Komesarijata za izbeglice i migracije Vladimir Cucić i pomoćnik načelnika Uprave granične policije Saša Arsenijević, podneli su detaljan izveštaj predsedniku Radne grupe i ministru unutrašnjih poslova Aleksandru Vulinu o državljanima Ukrajine u Republici Srbiji i stanovništvu koje je u Srbiju došlo nakon 24. februara.

Na sednici su, takođe, razmatrani i definisani načini na koji će naša zemlja rešavati probleme migracionih tokova nastalih usled krize u Ukrajini. U tom cilju Radna grupa za rešavanje problema mešovitih migracionih tokova usvojila je i Plan prihvata državljana Ukrajine i ugroženog stanovništva koje je napustilo Ukrajinu.

Ministar Vulin je izjavio da u Republici Srbiji do sada nije primećen masovan priliv državljana Ukrajine te da je u periodu od 25. februara do 9. marta ove godine u Republiku Srbiju ušlo  ukupno 6.784, a izašao 5.721 državljana Ukrajine. Vulin je napomenuo da lica za koja su izvršene prijave boravišta, u najvećoj meri su pomoć i utočište potražili kod svojih rođaka i prijatelja i da  se za sada ne očekuje nikakav masovni priliv lica iz Ukrajine. Ministar policije je naglasio da je Srbija i ovog puta spremna da adekvatno odgovori na sve izazove i posledice koje mogu biti prouzrokovane zbog aktuelne krize u Ukrajini.

Predsednik Radne grupe za rešavanje problema mešovitih migracionih tokova Aleksandar Vulin je izjavio da smo mi jedina zemlja na ovom migrantskom putu koja je u stanju da se nosi sa posledicama i ove krize i da zaštiti i svoj način života, ali i da bude odgovorna i humana prema ljudima koji su u problemu i dodao da Srbija pod vođstvom Aleksandra Vučića još jednom pokazuje da ima institucionalne odgovore na krizu. Vulin je napomenuo da je milion i po ljudi prošlo kroz ovu zemlju, a da nisu razbili ni čašu, a kad su otišli iz Srbije  palili su kampove do Nemačke, što kako je rekao, nije slučajno. Srbija prema migrantima postupa na jedan human i ljudski način, ali isto tako štiti svoje građane i ne remeti njihov način života. Sa istom odgovornošću pristupa i prema krizi u Ukrajini, poručio je ministar policije Aleksandar Vulin.

Članovi Radne grupe za rešavanje problema mešovitih migracionih tokova podneli su izveštaj predsedniku Radne grupe i ministru policije Aleksandru Vulinu o trenutnom stanju u centrima za smeštaj migranata i tražilaca azila i trendovima migracionih tokova iz zemalja Azije i Afrike