Pomoćnik pokrajinskog sekretara za poljoprivredu Mladen Petreš uručio je u holu Pokrajinske vlade ugovore korisnicima subvencija po Konkursu za dodelu sredstava za sufinansiranje investicija u nabavku opreme za zaštitu od vremenskih nepogoda i elemenata potrebnih za podizanje proizvodnih zasada voćaka, vinove loze i hmelja u 2022. godini.

Cilj konkursa za dodelu sredstava za sufinansiranje investicija u nabavku opreme za zaštitu od vremenskih nepogoda i elemenata potrebnih za podizanje proizvodnih zasada voćaka, vinove loze i hmelja u 2022. godini jeste povećanje površina zasada voća pod sistemom protivgradne zaštite kao i povećanje površina pod novim zasadima voća i vinove loze u Autonomnoj pokrajini Vojvodini u 2022. godini. Pomoćnik pokrajinskog sekretara za poljoprivredu Mladen Petreš uručio je u holu Pokrajinske vlade ugovore korisnicima subvencija po ovom konkursu i tom prilikom rekao da će se pokrajinski sekretarijat kontinuirano truditi da prati trendove, ali i potrebe poljoprivrednih proizvođača sa teritorije AP Vojvodine i da će na osnovu toga formirati konkurse.

Bespovratna sredstva za podršku investicija po ovom konkursu utvrđuju se u iznosu do 60% od prihvatljivih troškova investicije  sem ukoliko je u pitanju gazdinstvo registrovano na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, ako je žena nosilac registrovanog poljoprivrednog gazdinstva ili ako je fizičko lice ili osnivač pravnog lica lice mlađe od 40 godina, u tim slučajevima bespovratna sredstva za podršku investicija po ovom konkursu utvrđuju se u iznosu do 70% od prihvatljivih troškova investicije.