Više od 15. godina Gradska uprava Bijeljina svake godine raspisuje javni poziv za udruženje građana za projekte koji  se dostavljaju kako bi se pomogao rad udruženja. Ove godine 45 udruženja dostavilo je svoje projekte  a  iznos svih projekata je 79.500 konvertibilnih maraka, a pojedinačni iznosi od 1000 do 4000 konvertibilnih maraka.

Šef Odseka za društvene delatnosti Ljubica Mlađenović navela je da se nada da će udruženja uspeti da sprovedu sve projekte koji su napisani. Ona je rekla da sva udruženja koja su dobila novčana sredstva moraju i da ih opravdaju. Ove godine prijavljeni su razni projekti iz oblasti kulture, omladine i sporta.