Krave piju do 80 litara vode dnevno

0
270

Tokom gajenja domaće stoke često se zaboravi na jednu važnu stvar – goveda za napajanje trebaju zdravu vodu. Krave su domaće životinje koje piju najviše vode. I to – što su bolje, to više vode! To nije čudno jer je voda potrebna, pre svega, za proizvodnju mleka. Poželjno je da krave daju što više mleka, zato im treba obezbediti i dati što više vode. Na količinu dnevne potrošnje vode kod krava utiče nekoliko faktora.

U proseku treba računati sa tim da kravi treba dnevno samo za piće od 40 do 80 litara vode. Samo, ta norma može da bude i preko 100 litara, ako je visoka mlečnost, ako se kravama daje suvlja hrana i ako su letnje temperature vazduha. Nisu više ni retki slučajevi da krave u sistemu krava-tele popiju dnevno i do 150l kvalitetne vode, naravno u periodu kada daju najviše mleka (i preko 40 l/dan) i kada su spoljne temperature visoke. Kod proračuna ukupnih potreba vode po kravi ne treba zaboraviti i potrošnju oko muže i hlađenja mleka. Za to je potrebno još najmanje 50% više vode. To znači, po svakoj kravi u proseku 100-150 litara vode na dan. Za mlađe kategorije goveda (junice, tovna junad, telad) treba obezbediti 20 do 50 litara vode na dan. Voda za krave mora da bude najboljeg kvaliteta. U stvari, ista onakva kao i za ljude. Ona takodje mora da bude i hemijski ispravna (sa prosečnim sadržajem soli i mineralnih materija).

Krave vodu piju češće (a time i radije) ako je temperatura vode bar 20ºC, a još bolje 25ºC. U proseku krave popiju više vode ako joj je temperatura bar za oko 10ºC viša nego što je uobičajeno (znači ako je temperatura 25 – 27ºC). A i to je dobro, pošto se time ispunjava važan uslov za veću količinu mleka. Naravno, sve ovo znači da bi vodu za krave trebalo zagrevati. To se zaista i radi, a to se i isplati ako krava daje pet i više hiljada litara mleka godišnje, a naročito ako je mlečnost preko 7.000 litara. Zagrevanje je tada obavezno u toku cele godine (izuzev eventualno tokom par letnjih meseci). Krave  piju vodu brzo! One za minut popiju 15 do 25 litara. Naravno, krava nikada ne pije vodu ceo minut. Kada imaju vode stalno dostupne, krave piju po 10 do 15 puta na dan. Tada svaki put popiju samo 5-6, a ređe 10 litara.

Visina pojilica zavisi od visine krava. U proseku, visina individualnih pojilica je 75 cm, a grupnih 85 cm. Kod  postavljanja pojilica ne treba zaboraviti zaštitu i to, kako pojilica, tako i krava. Zaštita se odnosi na grupne pojilice u vidu korita. Krave dolaze na napajanje najčešće u grupi. Tada može da dođe do toga da se guraju oko pojilice, tako da dođe do oštećenja pojilice, ili pak do povrede krava. Radi toga se kod postavljanja pojilica obavezno postavlja zaštitna cev. Ona je na istoj visini kao i pojilica, ali je od ivice pojilice udaljena oko 20 cm. Važno je da ta zaštitna cev na krajevima bude lučno (blago) povijena, znači da nema bilo kakav vrh! Istovremeno, na podu ispod pojilica – korita, postavlja se jedna stepenica, i to visine oko 20 cm, a širine oko 30 cm. Time se krave prisiljavaju da prednjim nogama stanu na stepenicu, a istovremeno ne mogu da dođu direktno do pojilice – korita!

Pojilice za grupno napajanje goveda koriste se za napajanje više životinja (npr. oko 20 krava) i koriste se u objektima za slobodno držanje krava i ispustima. Korito može biti pravougaonog oblika, a izrađuje se od čeličnog lima ili betona. Dimenzije korita pojilice su standardne, tako da je dužina obično 1-1,5 m, a korito zapremine oko 0,2 m³ (200 litara). Nivo vode u koritu održava se na određenom nivou pomoću plovka koji je povezan sa ventilom. Ovaj ventil se otvori kada plovak dođe na donji dozvoljeni nivo vode u koritu i vrši punjenje pojilice dok plovak ne dođe u gornji položaj, kada se zatvara. Radi pravilnog održavanja pojilice, korito se mora svakodnevno kontrolisati i čistiti. Posebno je važno da se pojilica zaštiti!

Pojilice za pojedinačno napajanje goveda izrađuju se u obliku šolja, koje su izrađene od legure aluminijuma ili livenog gvožđa (emajlirana površina). Postavljaju se na vertikalni stub ležišta ili boksa, okrenuta šoljom nad jasle ili rešetkasti deo poda, na visini od 75 cm. Primenjuju se obično u objektima za vezano držanje krava i postavljaju se po jedna pojilica na svako drugo ležište. Zapremina šolje treba da iznosi 1 – 1,5 litar. Ove pojilice moraju da zadovolje uslov da dotok vode iz ventila u šolju bude identičan brzini kojom goveda piju vodu (10-15 lit/min). Tako se omogućuje nesmetano napajanje. Oko šolja ovih pojilica se takođe postavlja zaštitna cev. Pored zaštite, i ovde je veoma važno da se svako dnevno vrši kontrola ventila i čišćenje šolja.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here