Zelena povrtna stenica (Nezara viridula) je široko je rasprostranjena vrsta buba. Može se naći u baštama i na poljima. Budući da ove stenice vole prostore gde vegetacija buja, mere kontrole neophodne su u baštama i povrtnjacima.

Kako tokom proleća počne da otopljava, stenice počinju da se bude iz zimske hibernacije. Ženke stenica tada polažu jaja na iznikle biljke, ne birajući na kojoj vrsti će to učiniti. Jednom kada dospeju na biljku, bilo da su u stadijumu larve ili odrasle jedinke, zelene stenice počinju da se hrane sokovima koje biljka ispušta ali napadaju i okolne zasade voća i povrća, naročito paradajza, paprike, kukuruza i pasulja. Znaci potencijalne štete većih razmera jesu igličasti ubodi na lisnoj masi biljaka, okruženi žutom i zelenom bojom, navodi Gardeningknowhow. Stoga, prisustvo nekolicine zelenih stenica u bašti neće predstavljati problem, dok će veći broj njih svakako naneti štetu povrću i drugim usevima. Iz godine u godinu, ove stenice su sve veći problem na povrću. Iako rešavanje problema zelenih stenica nije lako, treba znati da postoje prirodni načini njihovog uklanjanja ili bar odvraćanja pre nego što se posegne za tretmanom hemikalijama. Za početak, baštu i okolinu trebalo bi držati čistom i ne odlagati nikakav otpadni materijal u blizini. Košenje korovskih biljaka i izrasle trave jedna je od prvih mera koju treba preduzeti a uz to bi trebalo i ukloniti stare daske, cepanice i slično, koje stenicama služe kao sklonište.

Upotreba prirodnih repelenata može biti delotvorno sredstvo. Budući da ove štetočine polažu jaja na biljkama i hrane se sišući njihove sokove, upotreba kaolinske gline ovo može sprečiti. Naime, ni jajašca a ni odrasle jedinke ne mogu se zakačiti za glinom tretirano lišće i stabljiku biljke jer nemaju stabilnu podlogu. Kaolinska glina je uz to i bezbedna za upotrebu na biljkama, uključujući i one jestive i lako se spira sa njih. Upotreba feromonskih sprejeva može poslužiti kao sredstvo privlačenja i odvođenja zelenih stenica tako što se ovim sprejevima prska određeni koridor oko kuće i bašte. Takođe, postavljanje „biljaka mamaca“  odvratiće štetočine od biljaka koje se žele zaštititi. Naime, zelene povrtne stenice teško mogu odoleti biljkama poput kukuruza šećerca, bamije, slačice, suncokreta i amaranta. Kada se nahvataju na „biljke mamce“, biljke bi bilo dobro počupati zajedno sa stenicama na njima, zatim staviti u plastične kese i ostaviti zatvorene na suncu nekoliko dana dok bube ne umru, pre nego što se konačno bace na đubre.

Ukoliko se i pored prirodnih metoda suzbijanja zelenih stenica ipak posegne za upotrebom insekticida, prema navodima PIS-a za suzbijanje ove štetočine  u proizvodnji paradajza i paprike u zaštićenom prostoru registrovan je insekticid na bazi aktivne materije deltametrin – Scatto 0,18-0,42 l/ha, čija je karenca 3 dana u navedenim usevima. Najjači  napadi obično budu u fazi sazrevanja plodova, te strogo treba voditi računa o karenci primenjenog insekticida. Na manjim površinama pod povrćem mogu se i ručno sakupiti jedinke ili izlovljavati sa lepljivim klopkama crvene boje.