Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo i ove godine je obezbedio značajna sredstva za razvoj farmi na teritoriji Pokrajine, ali nažalost nisu sva utrošena jer je jedan broj aplikanata dostavio neispravnu dokumentaciju. 

Božić je obećao da će dovoljno sredstava biti i u narednoj godini, kao i da će uvoditi nove konkurse ako bude potrebno. Pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Čedomir Božić uručio je danas stočarima iz AP Vojvodine ugovore o dodeli ukupno 98,2 miliona dinara bespovratnih sredstava za opremanje farmi širom Pokrajine.

Ugovore su dobila 104 korisnika, koja će za odobrene investicije uložiti nešto više od 70 miliona dinara sopstvenog novca.

Na ovogodišnjem konkursu gazdinstva su dobila bespovratna sredstva za sufinansirenje opremanja farmi – govedarskih, svinjarskih, ovčarskih, kozarskih i živinarskih, zatim za nabavku opreme za mužu, za hlađenje i skladištenje mleka, za izđubravanje, te za pripremu, rukovanje i distribuciju koncentrovane i kabaste stočne hrane na gazdinstvu.