Kako bi osigurali dobro provetravanje i snabdevanje plodova paprike vodom i hranivima, potrebno je provesti redovnu rezidbu. Time se uspostavlja ravnoteža između zelene mase i rodnosti.

Paprika je zahtevnija vrsta povrća. Osim sunca, mnogo vlage u zemljištu i obilja hraniva za bogat rod biće neophodno formiranje snažnog i kompaktnog žbuna paprike. Kao kod paradajza, i kod nje uklanjamo zaperke, suvišan vegetativni prirast koji crpi hraniva i vodu. Biljke formiraju mnogo grana koje ju zagušuju. Posle kiše ostaju duže mokre što pogoduje pojavi oboljenja, a plodovi su sitniji. Kako bi osigurali dobro provetravanje i snabdevanje plodova vodom i hranivima, potrebno je sprovesti redovnu rezidbu. Time se uspostavlja ravnoteža između zelene mase i rodnosti.

Prvi korak u formiranju biljke je uklanjanje svih zaperaka koji se formiraju na stablu do prvog račvanja. Nalaze se kao i kod paradajza između stabla i listova. Tako ćemo sprečiti formiranje nepotrebne zelene mase i usmeriti hraniva i vodu u rast i razvoj biljke. Na orezanim paprikama dolazi do bržeg račvanja. Paprika se dihotomno grana, odnosno uvek formira dve jednake grane. Na prvom grananju kada je biljka visine od 20 do 25 centimetara, formiraće se cvet, a kasnije i prvi plod. On se uklanja kada dostigne veličinu gumice na grafitnoj olovci. Uloga ovog uklanjanja je da zavaramo biljku. Jedini cilj paprike je da stvori seme. Kada prvi plod počne da raste, on prisvaja sva hraniva za sebe i biljka usporava rast. Uklanjamo ga kako bi je naterali da raste i formira više krupnih.  Brže se formiraju račvišta drugog stepena i umesto jednog krupnog dobićemo dva. Na njima se formira po jedan plod i četiri nove grane.

Dalja rezidba se nastavlja u cik cak formi s tim što se sprečava zagušenje centralnog dela biljke. Na granama koje su se formirale pustimo da obrazuju novo račvanje i plodove. Iznad ploda jedna grana se uklanja, a druga se pušta da formira opet novo račvanje i plod. Tokom vegetacije javljaće se zaperci na stabljici u bazi listova i njih je potrebno redovno uklanjati.

Postupak pinciranja ili prikraćivanja se obavlja kada se na grmu paprike stvori od 15 do 20 plodova. Ovaj broj će omogućiti svima njima da se ravnomerno razvijaju i neće biti sitnih i deformisanih. Sva snage biljke se usmerava na razvoj i sazrevanje paprike, a ne na rast zelenila i stvaranje novih cvetova. Rezidba se obsvlja postepeno. Svi prirasti (zaperci) i nepotrebne grane i listove treba uklanjati što je pre moguće, dok su još mali i slabi. Tako će rane na biljci biti manje, brže će se oporaviti. Naglo uklanjanje velikih vegetativnih delova može rezultirati uvenućem. Kako ne bi došlo do lomljenja stabla pod težinom plodova potrebno je obaviti vezivanje.