Kako zaštititi jabuke od čađave pegavosti lista i krastavosti plodova

0
30

Prouzrokovač čađave pegavosti lista i krastavosti plodova prisutan je u našoj zemlji, redovno se javlja svake godine i predstavlja najznačajniji parazit jabuke. Štete od ove bolesti mogu biti velike. Osim smanjenja prinosa, umanjuje i kvalitet plodova.

Zbog principa na kojima se zasniva organska proizvodnja, ograničenosti izbora i načina delovanja dozvoljenih pesticida u borbi protiv čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke, treba krenuti od preventivnih mera. Jabučnjak mora biti podignut na odgovarajućem lokalitetu i zato treba birati terene gde nema zadržavanja vazdušnih masa, gde je provetravanja dobro, što će značajno olakšati zaštitu od bolesti i štetočina. Zemljište u organskoj proizvodnji mora biti dobrog kvaliteta, sa odgovarajućim sadržajem organske materije i što povoljnijih fizičkih i hemijskih osobina, što omogućava pravilan rast i razvoj i odgovarajuću bujnost stabala jabuke.

Rezidba je takođe veoma važna u kontroli ove bolesti, jer se uspostavlja ravnoteža između vegetativnog porasta i rodnosti , a teži se ka uspostavljanju poželjne umerene bujnosti voćke. Razmak sadnje, za savremene guste zasade jabuke, u organskoj proizvodnji treba da je nešto veći u odnosu na konvencionalne i integralne zasade, radi olakšane zaštite. Što se tiče sortimenta u organskoj proizvodnji jabuke preporučuje se sadnja tolerantnih sorti. Sorte Topaz, Red Topaz i Santana predstavljaju potencijalno dobre sorte za organsku proizvodnju, jer poseduju gen otpornosti, a takođe imaju dobru sposobnost čuvanja i kvalitet.

Za razliku od konvencionalne i integralne proizvodnje, u organskoj proizvodnji voća nije dozvoljena upotreba sintetičkih hemijskih sredstava. Osnovna tehnologija suzbijanja čađave pegavosti lista i krastavosti plodova u organskoj proizvodnji zasniva se na upotrebi fungicida na bazi bakra, sumpora i krečnog sumpora. Bakarni i sumporni preparati deluju preventivno i često je potreban velik broj tretiranja tokom vegetacije, što je u suprotnosti sa principima organske poljoprivrede.

Pojava rđaste prevlake, izazvane primenom bakra je veliki problem u organskoj proizvodnji jabuke. Jedan od načina smanjenja pojave rđaste prevlake je zamena bakra drugim materijalima, kao što su sumpor, kalcijum polisulfid ili kalijum bikarbonat. Za razliku od bakra i sumpora koji deluju samo preventivno u suzbijanju ove bolesti dobro se pokazao i kalcijum polisulfid koji ima i kurativno dejstvo. Kao zamena bakra i sumpora u organskoj proizvodnji u suzbijanju čađave pegavosti lista i krastavosti plodova veoma se dobro pokazao kalijum bikarbonat.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here