Ministarstvo poljoprivrede – Upis u registar proizvođača vina

0
55

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede vodi Vinogradarski registar u koji se upisuju proizvođači šire, vina i drugih proizvoda od grožđa. Upis u registar vrši se na osnovu zahteva koji podnosi pravno lice, preduzetnik ili fizičko lice najbližoj kancelariji organizacije za vođenje registra.

Zakonom o vinu predviđena je obaveza upisa u Vinogradarski registar pravnih, odnosno, fizičkih lica i preduzetnika koji proizvode grožđe namenjeno prometu. Pravna, odnosno, fizička lica i preduzetnici koji proizvode grožđe koje nije namenjeno prometu, a imaju u vlasništvu, zakupu manje od 0,1 ha vinograda ne podležu zakonskoj obavezi upisa u Vinogradarski registar.

Upis u registar vrši se na osnovu zahteva koji podnosi pravno lice, preduzetnik ili fizičko lice nekoj od najbližih kancelarija organizacije za vođenje vinogradarskog registra prema sedištu proizvođača, odnosno prebivališta. Zahtev se prenosi na obrascu VV1- zahtev za upis u Vinogradarski registar koji proizvođači mogu podići u Upravi za trezor.

Svakom proizvođaču grožđa prilikom upisa dodeljuje se registarsi broj i izdaje izvod iz registra sa brojem vinogradarske parcele i grafički prikaz tih parcela. Proizvođač grožđa može da ima samo jedan registarski broj. Registarski broj koji je jednom dodeljen proizvođaču grožđa ne može biti dodeljen nekom drugom proizvođaču grožđa u slučaju njegovog brisanja iz registra. Proizvođač se briše iz registra ako podnese zahtev za brisanje na osnovu odluke o prestanku obavljanja delatnosti.

U cilju određivanja proizvodnog potencijala, proizvođač grožđa prijavljuje promenu podataka o godišnjoj proizvodnji grožđa sa rodnih vinogradskih parcela svake godine nakon berbe, a najkasnije do 15. novembra.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here