Pomor ribe u Čonopljanskom jezeru

0
74

Inspekcija je obustavila navodnjavanje iz 3 akumulacije u Vojvodini zbog suše . Zbog sušenja Čonopljanskog jezera došlo do pomora ribe.

Na području Vojvodine, visoke temperature u proteklih mesec dana i najveća suša od 2012. godine, prouzrokovali su niske vodostaje reka, ali i zabrinjavajuće spuštanje nivoa vod  e na pojedinim akumulacijama.Nivo vode se  na akumulacijama Moravica, Zobnatica i Sava spustio na biološki minimum. Pokrajinska vodna inspekcija je naložila obustavu navodnjavanja iz navedenih akumulacija iz kojih se   navodnjavalo  3.200 hektara, a zabrana će biti na snazi sve dok se nivoi vode ne povećaju.Otežavajuća okolnost je činjenica da se ni jedna od ovih akumalacija ne može dopunjavati vodom iz prirodnih vodotoka ili kanalske mreže, već količina vode direktno zavisi od meteoroloških uslova, odnosno od padavina.Imajući ovo u vidu, ali i sve učestalije i intenzivnije sušne periode, JVP „Vode Vojvodine“ u poslednje vreme ulaže znatno više sredstava u izgradnju ili rekonstrukciju sistema za navodnjavanje.Trenutno se iz Hs DTD, regionalnih i dvonamenskih sistema navodnjava oko 70.000 hektara poljoprivrednog zemljišta i bez obzira na izuzetno sušan period i visoke temperature, navodnjavanje iz kanalske mreže je stabilno.

Zbog sušenja Čonopljanskog jezera došlo do pomora ribe Riblji fond na akumulaciji „Čonoplja“, koji je ugrožen zbog presušivanja jezera usled visokih temperatura i suše izmešta se po hitnom postupku, saopšteno je iz JVP „Vode Vojvodine“. Translokacija ribe obaviće se  uz inspekcijski nadzor i poštovanje svih predviđenih procedura, a riba će do premeštanja na drugu lokaciju – u najbliži kanal Hs DTD, biti smeštena u specijalizovane bazene sa kiseonikom.Ovaj izuzetno zahtevan posao JVP „Vode Vojvodine“, u cilju spašavanja ribljeg fonda, prvi put preduzima posle više od decenije. Najviše je uginulih jedinki tostolobika preko 10 kg, kojima je potrebna veća količina kiseonika, te su zbog toga osetljivije vrste. Zabrinjavajuće spuštanje nivoa vode usled visokih temperatura na ovoj lokaciji problem je koji traje godinama, jer se jezero snabdeva vodom isključivo iz atmosferskih padavina i akumulacija se ne može dopunjavati vodom iz prirodnih vodotoka ili kanalske mreže. Osim toga, sušenju akumulacija doprinosi i neodgovoran odnos poljoprivrednika, usled samoinicijativnog bušenja bunara, bez sprovođenja zakonske procedure.Imajući sve to u vidu, a u cilju konstantnog snabdevanja vodom te akumulacije i spašavanja ribljeg fonda, JVP „Vode Vojvodine“ intenzivno radi na projektu njenog povezivanja sa kanalom Hs DTD „Vrbas-Bezdan“. Akumulacija „Čonoplja“ postaće deo budućeg podsistema „Telečka“, iz kojeg će se vodom snabdevati severna Bačka.U okviru ovog zahtevnog projekta, za koji je potreban duži vremenski period, gradiće se čak pet crpnih stanica, tri izlivne građevine, mnoštvo ustava i propusta, a kanalska mreža biće duga preko 50 kilometara. Akumulacija „Čonoplja“ postaće veštačka i više neće zavisiti od atmosferskih i klimatskih uslova, kao do sada. Trenutno je u pripremi projektno-tehnička dokumentacija za ovaj projekat. Investicija će koštati više od 4,5 milijardi dinara, a kada projekat bude gotov omogućiće navodnjavanje 25.144 hektara.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here