Spoljna politika Srbije je bar zvanično neutralna i klacka se između Istoka i Zapada. Željko Pantić smatra da nije reč o neutralnosti već o otvorenom ratu protiv Zapada i Ukrajine.

Spoljnopolitički odbor Evropskog parlamenta usvojio je prvi nacrt izveštaja o Srbiji koji je pripremio izvestilac Evropskog parlamenta Vladimir Bilčik sa 55 glasova za i pet protiv. Usvojeni su i izveštaji o Kosovu i Bosni i Hercegovini. U 40 usklađenih amandmana na nacrt izveštaja o Srbiji, Evropski parlament traži „hitno uvođenje sankcija Rusiji“, izražava se zabrinutost zbog toga što je Srbija „među retkim zemljama Evrope koja se nije uskladila sa pozicijom EU“, kao i zbog činjenice da je po usklađenosti na poslednjem mestu u regionu. Direktora Danas konferens centra Željka Pantića pitali smo da li se Srbiji i dalje isplati da se klacka između Istoka i Zapada, proklamujući političku neutralnost?

U 40 usklađenih amandmana na nacrt izveštaja o Srbiji, Evropski parlament traži „hitno uvođenje sankcija Rusiji“, izražava se zabrinutost zbog toga što je Srbija „među retkim zemljama Evrope koja se nije uskladila sa pozicijom EU“, kao i zbog činjenice da je po usklađenosti na poslednjem mestu u regionu. Komitet je usvojio i izveštaje o Kosovu, koji je pripremila izvestilac Viola fon Kramon, kao i o Bosni i Hercegovini izvestioca Paola Rangela. Izveštaj o Kosovu usvojen je sa 43 glasa za, a o Bosni i Hercegovini sa 44 glasa podrške od ukupno 55 prisutnih članova Spoljnopolitičkog odbora Evropskog parlamenta.