Koliko su korisnici prava zdravstvenog osiguranja upoznata sa svojim pravima i koliko ih iskorištavaju? Iz Fonda zdravstvenog osiguranja ponosni na činjenicu jer su kako kažu uspjeli u svojim idejama a to je jednakost i dostupnost za sve korisnike zdravstvenog osiguranja.

O ovoj temi govori dr Branka Gavrić – savjetnik direktora FZO za medicinska pitanja.