Učenici koji su pohađali veronauku više su se približili sebi istakao je veroučitelj Dejan Perišić komentarišući dobre i loše strane veronauke kao fakultativnog predmeta.

Verska nastava u Srbiji postojala je sve do Drugog svetskog rata, kada je u Jugoslaviju stiglo neko novo, crvenije doba. To doba trajalo je sve do 5. oktobra 2000. godine, kada je sa vlasti svrgnut Slobodan Milošević, tada predsednik Savezne Republike Jugoslavije. Odmah su krenule društvene promene, jedna od njih je i reforma obrazovnog sistema, a kada je reč o veronauci, sve se dešavalo veoma brzo. Dvadeset godina posle uvođenja veronauke možemo sumirati rezultate ove promene u obrazovnom sistemu. Veroučitelja Dejana Perišića zamolili smo za komentar dobrih i loših strana veronauke kao fakultativnog predmeta.

Predloženo je i da se izbor između verske nastave i nastave alternativnog predmeta vrši posle prve ili druge nedelje školske godine, tokom kojih se organizuje predstavljanje nastave i da se zakonski reguliše radno-pravni položaj 2.100 veroučiteljica i veroučitelja.