Komentarišući zaduživanja grada Zrenjanina u proteklom periodu sociolog Ivan Živkov je rekao da bi bilo dobro kad bi građani Zrenjanina videli te kapitalne investicije odnosno nešto što je u interesu svih građana.

Lokalni parlament u Zrenjaninu je pre godinu dana doneo odluku o dugoročnom zaduživanju Grada Zrenjanina kod poslovnih banaka u iznosu od 491,6 miliona dinara, sa periodom otplate od pet godina, ne računajući period mirovanja. Grad je zadužen radi finansiranja kapitalnih investicionih izdataka. Izmena te odluke usvojena je u maju ove godine na sednici Skupštine grada Zrenjanina. Sada je usledila još jedna izmena. Ovom izmenom preusmeravaju se sredstva od 14,4 miliona dinara, planirana za izradu dokumentacije za sanaciju gradske deponije. U obrazloženju odluke stoji da se ona ne mogu realizovati iz sredstava kredita, s obzirom na to da se ne radi o kapitalnim investicionim rashodima. Kako komentariše ovo zaduživanje pitali smo sociologa Ivana Živkova.

Sada je za sportske objekte opredeljeno preko 150 miliona. Istovremeno, tokom realizacije projekata koji se odnose na infrastrukturno opremanje zemljišta, a za koje je planirano 64 miliona dinara, utvrđeno je da celokupan iznos neće biti potreban. Stoga se 17 miliona dinara preusmerava za investicione aktivnosti kod kojih je potrebno opredeliti više novca od prvobitno planiranog. Sredstva su namenjena za izvođenje radova na adaptaciji, rekonstrukciji i izgradnji sportskih objekata, kao i za rekonstrukciju i izgradnju kanalizacione i vodovodne mreže.