Činjenica je da u Srbiji postoji kriza partijskog sistema već duži vremenski period, a posledica te krize je u samom izbornom sistemu, rekao je politički konsultant Vladimir Dobrosavljević i dodao da je postojeći sistem sa jednom izbornom jedinicom pokazao sve svoje mane u prethodnim godinama.

Posle izbora Zdravko Ponoš formirao je svoj pokret i krenuo u političku kampanju. Brojni pokreti pokušavaju da se nametnu na političkoj sceni od Sava Manojlovića, Zdravka Ponoša a i nekih drugih političkih pokreta. Da li konvencionalne političke stranke ulaskom u parlament dobijaju dodatni politički momentum ili gube legitimitet izlaskom na izbore s obzirom na to da su prethodne izbore bojkotovali ili narodna zadovoljstva najbolje artikulišu nekonvencionalni građanski pokreti pitali smo političkog konsultanta Vladimira Dobrosavljevića?

Reformu izbornog sistema, o kojoj se u Srbiji govori godinama, opozicija podržava, a najveći deo zalaže se za većinski izborni sistem. O tome da je sadašnji izborni zakon prevaziđen i o ideji za promenu izbornog sistema govorili su i pojedini predstavnici koji su u vladajućoj koaliciji, dok stručnjaci i nevladin sektor odavno insistiraju da je promena neophodna. Kako kažu, ona bi značila i povratak građana u politiku.