Republička direkcija za robne rezerve oglasila je razmenu 16.468 tona semenske pšenice za merkantilnu roda 2022. i 2023. godine.

Razmena semenske pšenice za merkantilnu je moguća sa: fizičkim licima – nosiocima aktivnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstava – ovlašćenim skladištarima Republičke direkcije za robne rezerve; zemljoradničkim zadrugama koje su registrovane u Agenciji za privredne registre sa šifrom pretežne delatnosti 0111 – gajenje žita (osim pirinča), leguminoza i uljarica; ostalim pravnim licima koja su registrovana u Agenciji za privredne registre sa šifrom pretežne delatnosti 0111 – gajenje žita (osim pirinča), leguminoza i uljarica. Paritetni odnos kod razmene semenske za merkantilnu pšenicu roda 2022. i 2023. godine je sledeći: 1 kg semenske pšenice za 1,8 kg merkantilne pšenice roda 2022. godine; 1 kg semenske pšenice za 1,8 kg merkantilne pšenice roda 2023. godine.

Razmena semenske za merkantilnu pšenicu odobravaće se fizičkim licima, zemljoradničkim zadrugama, ovlašćenim skladištarima Republičke direkcije za robne rezerve i ostalim pravnim licima koji nemaju finansijska dugovanja i nisu u sporu po bilo kom osnovu sa Republičkom direkcijom za robne rezerve. Količina semenske pšenice koja se odobrava u razmenu: jednom fizičkom licu – nosiocu aktivnog poljoprivrednog gazdinstva maksimalno do 100.000 kg; ovlašćenom skladištaru Republičke direkcije za robne rezerve; zemljoradničkoj zadruzi i ostalim pravnim licima, maksimalno do 2.000.000 kg.

Sredstva obezbeđenja isporuke merkantilne pšenice roda 2023. godine su pod određenim uslovima za fizička lica, zadruge, ovlašćene skladištare i pravna lica, a rok isporuke ovog zrna je do 15. avgusta sledeće godine. Zahtevi se isključivo dostavljaju u pisanoj formi na priloženom obrascu koji se nalazi u dokumentu ispod teksta, počev od prvog septembra, preporučenom poštom na adresu Republička direkcija za robne rezerve, ul. Dečanska 8a, 11000 Beograd. Sve dodatne informacije možete dobiti na telefone u Beogradu: 011/3239-052, 3238-997, i u Novom Sadu 021/526-890.