Velika je razlika između migranata i izbeglica smatra Savo Štrbac, direktor dokumentaciono-informacionog centra Veritas i dodaje da je sada mnogo bolji smeštaj nego ranije jer ga finansira Evropa.

Kada čujemo reč „migrant“, retko kada pomislimo na sezonske radnike iz Srbije koji rade u inostranstvu ili strance koji se iz Evrope ili Amerike doseljavaju u Srbiju. Češće mislimo na one koji sa rancem na leđima prelaze hiljade kilometara u opasnim uslovima dok s druge strane izbeglice prelaze granice u potrazi za bezbednošću i ne mogu da se vrate kućama jer bi im tamo životi bili u opasnosti. Ko su migranti a ko izbeglice u Srbiji odgovorio je Savo Štrbac, direktor dokumentaciono-informacionog centra Veritas.

Većina izbeglica i migranata nastavlja da vidi Srbiju kao zemlju tranzita, na šta ukazuju podaci o broju podnetih zahteva za azil, te odobrenih zaštita.