Sve stranke trebale bi da se zalažu za zelene politike jer manjina može lako biti predmet kalkulacija smatra Aleksandra Knez Milojković iz Saveza pravoslavnih žena.

U pozadini konstitutivne sednice Skupštine Srbije, predstavnici ekoloških organizacija, naučne zajednice i organizacije „Kreni-promeni“ okupili su se ispred zadnjeg ulaza u zgradu parlamenta i ponovo predali inicijativu sa 38.000 potpisa građana kojom se traži zabrana iskopavanja litijuma i bora u Srbiji. Kako gleda na ovakve proteste i kako komentariše ovu temu pitali smo Aleksandru Knez Milojković.

Kako je istakao direktor kampanje „Kreni promeni“ Savo Manojlović,  inicijativa kojom se traži iskopavanje litijuma i Bora predata je pre nekoliko meseci, ali Skupština nije u zakonskom roku od 30 dana razmatrala ili odgovorila na narodnu inicijativu, čime je po njegovim rečima prekršen Ustav, kao i Zakon o referendumu i narodnoj inicijativi.