Pokrajina daje tri miliona dinara za razvoj i revitalizaciju starih zanata

0
25

Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam raspisao je Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za subvencionisanje preduzetnika, mikro i malih pravnih lica od interesa za razvoj i revitalizaciju poslova koji se smatraju umetničkim i starim zanatima, odnosno poslovima domaće radinosti u 2022. godini.

Bespovratna sredstva, po osnovu Javnog konkursa za dodelu bespovratnih sredstava za razvoj i revitalizaciju poslova koji se smatraju umetničkim i starim zanatima, se dodeljuju radi unapređenja i očuvanja procesa proizvodnje na način koji ne ugrožava tradicionalnu tehnologiju karakterističnu za umetnički ili stari zanat ili posao domaće radinosti, u cilju povećanja konkurentnosti, odnosno ukupnog razvoja preduzetništva u Vojvodini.

Tradicionalni zanat označava veštinu, naročito ručnog rada, kao i profesiju koja podrazumeva celokupan proces izrade unikatnih proizvoda i pružanja usluga, a koje su zasnovane na tradicionalnim znanjima i tehnologijama, upotrebom prirodnih materijala u procesu proizvodnje, uz korišćenje pretežno jednostavnih alata. Sredstva su namenjena za nabavku opreme ili repromaterijala. Sredstva se odobravaju za subvencionisanje troškova nabavke opreme ili repromaterijala na osnovu predračuna, ponude ili predugovora ne stariji od dana objavljivanja Javnog konkursa, sa datumom u toku trajanja Javnog konkursa. Sredstva se dodeljuju u iznosu od tri miliona dinara, tačnije po 1,5 miliona dinara za tekuće i kapitalne subvencije. Subvencionisani iznos se odobrava:  za opremu u visini od najmanje 100.000,00 dinara do najviše 250.000,00 dinara i za repromaterijal u visini od najmanje 80.000,00 dinara do najviše 200.000,00 dinara. Sredstva se odobravaju u visini do 100% od fakturne (kupovne) vrednosti sa PDV-om. Iznos odobrenih sredstava može biti manji od iznosa traženih sredstava.

Pravo da konkurišu imaju privredna društva i preduzetnici čija su delatnost stari i umetnički zanati, odnosno poslovi domaće radinosti, sa sedištem ili registrovanom poslovnom jedinicom na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine, koji su upisani u registar Agencije za privredne registre najkasnije do 30. decembra 2021. godine i razvrstana su na mikro ili mala pravna lica ili preduzetnici paušalci. Rok za podnošenje prijava na Javni konkurs je 27.09.2022. godine. Dodatne informacije se mogu dobiti putem telefona 021/ 487 – 4668 ili 0800/021027 svakog radnog dana, od 10.00 do 14.00 časova.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here