U Srbiji postoje mediji koji ne žele da imaju slobodu, a s druge strane postoje i oni mediji koji žele slobodu ali su sputavani u svom radu istakao je novinar lista Danas Vojin Radovanović i dodao da sloboda ipak ima svoju cenu.

Međunarodna organizacija za ljudska prava oštro kritikuje vlast u Rusiji zbog tretmana političkih neistomišljenika i njihovog zatvaranja. Jedan od njih, Vladimir Volokhonski, disident i antiratni aktivista spas je pronašao u Beogradu, uprkos činjenici da je vlast u Srbiji često karakterisana kao saveznik Moskve. Volokhonski je izjavio da upoređenju sa Rusijom novinari u Srbiji imaju potpunu slobodu. Novinara lista Danas Vojina Radovanovića pitali smo kako ocenjuje slobodu medija u Srbiji.

Medijska udruženja navode da vlast selektivno tumači i koristi medijsko zakonodavstvo kako bi zadržala direktan i indirektan uticaj na medijsko tržište na kojem umesto slobodne i fer utakmice dominira protežiranje podobnih medija i ugrožavanje medija koji izveštavaju profesionalno i kritički, u skladu sa javnim interesom. U demokratiji, novinari igraju vitalnu ulogu u otkrivanju istine i pozivanju vlasti na odgovornost. Njihov posao je da osiguraju da građani blagovremeno dobijaju tačne i pouzdane informacije, posebno u kriznim vremenima kada je sloboda medija od ključnog značaja.