Ishrana priplodnih ovaca

0
161

Ako posmatramo ovčarsku proizvodnju, ishrana ovaca je segment koji pravi najveće troškove, utiče na njihovo zdravlje, a samim tim i na njihovu produktivnost. Potrebe priplodnih ovaca za hranljivim materijama su različite u zavisnosti od proizvodno-fizioloških faza u kojima se ova kategorija može naći.

U periodu mrkanja 15-20 dana pre oplodnje, pored dobre paše, priplodnim grlima treba obezbediti 100-200 grama kvalitetne koncentrovane smeše kao i pet do 10 grama mineralno-vitaminske smeše. U prva tri meseca bremenitosti zahtevi su nešto veći u odnosu na period mrkanja. Ovaj obrok sastoji se od dobre paše, 200 do 300 grama kvalitetnog koncentrata, pet do 10 grama mineralno-vitaminske smeše.

U drugoj fazi bremenitosti (60 dana pre jagnjenja), kod ovaca potrebe za hranljivim materijama se znatno povećavaju jer je tada intenzivan porast ploda u njihovoj utrobi. U ovoj fazi bremenitosti ovcama treba obezbediti 1,5 do dva kilograma kvalitetnog sena (livadsko i lucerkino u odnosu 50:50 odsto), 2,5 do tri kilograma sočnog hraniva (silaže), 250 do 300 grama koncentrata i najmanje 30 grama mineralnih materija, savetuje Pipović. Pred samo mrkanje, četiri do osam nedelja, i ishrana ovnova se mora dodatno poboljšati. Obavezno im se daje kvalitetno seno, a smeša koncentrata se povećava na 700 g do 1000 g dnevno. Količina zavisi od kondicije i opterećenosti ovna. Onima koji su izuzetno opterećeni preporučuje se dodatak dva do tri sveža jajeta dnevno ili isto toliko litara svežeg mleka.

U vreme jagnjenja od januara do februara, ovce se uglavnom drže u staji, a njihove potrebe za sočnim hranivima su povećane. Obrok koji bi podmirio njihove potrebe za taj period bio bi ovakav 1,5 do dva kilograma livadskog sena, 200 grama koncentrata, jedan killogram stočne repe i 15 grama mineralnih materija. Dve nedelje nakon jagnjenja, obrok im treba pojačati sa 1,5 do dva kilograma livadskog sena, jedan do dva kilograma silaže (1-1,5 kg stočne repe), 400 do 500 grama koncentrata (ovcama koje doje blizance i do 600 grama) i 15 do 20 grama mineralnih materija.

Mineralna smeša za ovce sastoji se od tri jednaka dela stočne krede, koštanog brašna i stočne soli. Primer sastava smeše koncentrata za ovce u laktaciji: Kukuruzna prekrupa – 30 odsto; Ječmena prekrupa – 9 odsto; Pšenične mekinje – 13 odsto; Suncokretova sačma – 11 odsto; Lucerkino brašno – 7 odsto; Suvi repini rezanci – 28 odsto; Stočna so – 1 odsto; Vitaminski mineralni dodaci -1 odsto.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here