Vojska Srbije izvodi združenu vežbu pod nazivom „Manevri 2022“, na kojoj će tokom tri nedelje pripadnici aktivnog i rezervnog sastava zajedno realizovati različite oblike obučavanja.

Vojska Srbije izvodi združenu vežbu pod nazivom „Manevri 2022“, a provera snaga će se realizovati do 06. novembra na teritoriji Republike Srbije, u vazdušnom prostoru i na unutrašnjim plovnim putevima, uz angažovanje operativnih kapaciteta kopnene i vazduhoplovne komponente. Cilj izvođenja vežbovnih aktivnosti je dalje unapređenje sposobnosti komandi i jedinica za planiranje i izvođenje operacija, preventivni razmeštaj snaga, organizovanje sadejstva i saradnje, te života i rada u terenskim uslovima.

U pripremnoj fazi vežbe, komande i jedinice realizuju zadatke na matičnim lokacijama, vrši se provera standardnih operativnih procedura i prijem lica iz rezervnog sastava, koja će po dolasku u jedinice proći obuku radi obnavljanja znanja stečenih tokom služenja vojnog roka. Jedinice koje pređu u aktivnu fazu izvršiće preventivni razmeštaj snaga u zonama svoje odgovornosti, da bi potom, u završnoj fazi, realizovale taktička uvežbavanja, taktičke vežbe i gađanja iz različitih tipova naoružanja.

Združene vežbe, u kojima učestvuju jedinice različitih vidova, a po potrebi i ostale snage sistema odbrane, predstavljaju nezamenjiv oblik obuke u Vojsci Srbije. Njihovom realizacijom postiže se visoka osposobljenost komandi i jedinica za izvršavanje zadataka u sadejstvu, što je od ključnog značaja za ukupnu borbenu gotovost Vojske Srbije.