Danas je Sveti Luka, apostol i jevanđelist, svedok Hristovih čudesa i pratilac apostola Pavla.

Jevanđelista Luka, Grk po rođenju, pre krštenja neznabožac, jedan je od apostola. Po zanimanju lekar, bio je izuzetno obrazovan, sa velikim darom za slikarstvo. Naslikao je tri ikone Bogorodice sa Hristom koje su postale uzor svim kasnijim ikonama majke Božije, pa se smatra osnivačem hrišćanskog ikonopisa. Hrišćanstvo uči i da je pisac trećeg Jevanđelja Novog Zaveta, oko 60. godine. Pratio je apostola Pavla na misionarskim putovanjima, a kasnije je i sam propovedao. U 84. godini mučno je stradao za veru.

Prema bogoslužbenom kalendaru Srpske pravoslavne crkve, ovaj dan nije obeležen kao zavetni, već je kao „crno slovo“ svrstan u praznike od značaja za suštinu crkve. Lučindan, kako ga nazivaju, česta je krsna slava. Kaže se – „ide Luka – eto vuka“ ili „Sveti Luka sneg do kuka“. Prvu izreku prati običaj da se ovih dana opasuju torovi koncima, kako vukovi ne bi davili stoku. Druga je u vezi sa najavom zime, a postoji čitav niz verovanja po kojima se prognozira kakva će biti. Po jednom domaćin treba ujutru da porani u tor da obiđe stoku i po njoj će videti kakva će biti zima – ako leži i podvila je noge, verovalo se da će zima biti oštra, a godina zla. U južnoj Srbiji se po prvom gostu koji uđe u kuću na Lučindan gata kakva će zima ili godina biti. A pominje se i običaj da se na ovaj dan puštaju ovnovi da skaču na ovce, pa kada se primeti da ovca „zateže“, kažu da će biti teška zima. Ako ovce lakše primaju ovnove, veruje se da će proleće ranije doći. Danas ne smete da budete preki i nervozni jer je sveti Luka bio blag i miran, uvek pomagao ljudima.

Kao svog zaštitnika slave ga obrazovne ustanove, među kojima je i Akademija Srpske pravoslavne crkve za umetnost i konzervaciju. Poštuje se i kao zaštitnik medicine i farmacije, bolnica i apoteka, lekara, farmaceuta i bolesnika.