Zaštita strnih žita od biljnih vaši i cikada

0
78

Kako bi se obezbedili visoki prinosi, osim agrotehnike, đubrenja, upotrebe deklarisanog semena, neophodna je i zaštita strnih žita od insekata, bolesti i korova.

U toplim i suvim jesenjim danima proizvođači užurbano privode kraju setvu pšenice. Ječam je na najvećem delu planiranih setvenih površina već posejan. Sva žita koja su posejana u ranijim rokovima setve u fazi su nicanja i ubrzano napreduju zahvaljujući povoljnim vremenskim uslovima. Kako bismo obezbedili visoke prinose, osim agrotehnike, đubrenja, upotrebe deklarisanog semena, neophodna je i zaštita strnih žita od insekata, bolesti i korova. Ukoliko posao uradimo kvalitetno i na vreme, visok prinos neće izostati. U periodu dok je setva u toku, na ranijim setvama koje su nikle primećeno je prisustvo štetnih insekata. Poslednjih godina usled globalnog porasta temperature, potvrđeno je sve učestalije prisustvo biljnih vašiju i cikada u usevima strnih žita u jesenjem periodu. Štete koje nastaju mogu biti direktne-isisavanjem biljnih sokova iz tkiva ili indirektne-pomenute štetočine prenosioci su opasnih viroznih oboljenja. Biljne vaši i cikade prenosioci su bolesti kao što su: žuta patuljavost ječma-uzrokuje virus (Barley Yellow Dworf) i patuljavosti pšenice-uzrokuje virus (Wheat Dwarf).

Štete najčešće nastaju u jesen, tokom toplih jesenjih dana. Pomenuti insekti prvo naseljavaju žita koja su posejana u ranijim rokovima setve i koja su prvo ponikli, a kako i na ostalim parcelama žita počinju da niču, zahvataju i ostale površine. Zaražene biljke nižeg su porasta, zakržljale, hlorotične i često žbunastog oblika. Kao ishod prisustva virusa u biljkama, imamo umanjen prinos, lošeg kvaliteta. Preporuka je obići useve i ukoliko na 10% izniklih biljaka primetite prisustvo štetnih insekata (biljne vaši i cikade) neophodno je primeniti hemijski tretman.

Redovnim obilaskom pravovremeno možemo primeniti hemijski tretman u strnim žitima. Ukoliko se period toplog vremena produži, po potrebi, ponoviti tretman, kako bi obezbedili maksimalnu zaštitu useva. Preporuka je da tretman obavimo u najtoplijem delu dana, bez prisustva rose na biljkama.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here