“Ozelenimo Bijeljinu zajedno” poruka je iz dnevnog centra za decu u riziku koji dejstvuje u sklopu Centra za socijalni rad u Bijeljini. Sa namerom da Bijeljina postane grad budućnosti, mališani iz dnevnog centra su danas uredili dvorište i posadili 106 sadnica.

U sklopu kampanje “Ozelenimo Bijeljinu zajedno” Gradska uprava Grada Bijeljina je u toku 2021. godine započela dugoročnu kampanju ozelenjavanja grada i urbanih područja, a u okviru strateškog projekta “Green Bijeljina”, koji za cilj ima stvaranje preduslova za održivi ekološki razvoj. Danas su u Centru za decu u riziku, u sklopu Centra za socijalni rad, mališani posadili drveće gde je svako drvo dobilo svog vlasnika te će se o njemu brinuti u narednom periodu.

Sve ove aktivnosti predstavljaju samo deo Zelenog novembra koji u sklopu strateškog projekta “Green Bijeljina”, koji u ime Gradske uprave Bijeljina iniciraju, kreiraju, realizuju Odsek za lokalni ekonomski razvoj i evropske integracije, u saradnji sa relevantnim odeljenjima, eksternim partnerima i građanima.