Otkup merkantilnog kukuruza ovogodišnjeg roda – 40 dinara za kilogram

0
76

Republička direkcija za robne rezerve izdala je obaveštenje o kupovini 150.000 tona merkantilnog kukuruza ovogodišnjeg roda, po ceni od 40 dinara za kilogram (sa PDV-om). Žuto zrno kupovaće od fizičkih lica – nosilaca poljoprivrednih gazdinstava i ostalih privrednih subjekata.

Merkantilni kukuruz koji se kupuje od poljoprivrednih porodičnih gazdinstava treba da je uskladišten u silos skladištara sa kojim Direkcija ima zaključen ugovor o skladištenju merkantilnog kukuruza. Merkantilni kukuruz koji se kupuje od ostalih privrednih subjekata treba da je uskladišten u silos skladištara sa kojim Direkcija ima zaključen ugovor o skladištenju merkantilnog kukuruza ili u silos prodavca. Ukoliko prodavac uskladištava merkantilni kukuruz koji prodaje Direkciji u sopstvenom silosu, a nema zaključen ugovor o skladištenju merkantilnog kukuruza sa Direkcijom, prilikom prijave, mora da poseduje silos kapaciteta od minimum 5.000 tona, što dokazuje Potvrdom o dovoljnom tehničkom kapacitetu sa tehničkim karakteristikama skladišta, izdatu od strane akreditovane kontrolne organizacije. Ukoliko prodavac merkantilnog kukuruza koji nije ovlašćeni skladištar Direkcije za merkantilni kukuruz, isti uskladišti u sopstvenom silosu, prodavac i Direkcija će zaključiti ugovor o skladištenju, čuvanju i obnavljanju, uz mesečnu naknadu od 81,00 din/t bez PDV.

Žitarica koja je predmet ovog ugovora je prirodno ili veštački suva, u zrnu, zdrava i zrela, bez znakova plesni i bez stranog mirisa i ukusa, nezaražena biljnim bolestima i štetočinama, sa sledećim elementima kvaliteta: do 14 odsto vlage, do pet odsto lomljenih zrna, do dva odsto defektnih zrna, do dva odsto nagorelih zrna, strane primese maks. jedan odsto, od toga 0,5 odsto anorganskih, do 0,03 mg/kg aflatoksina B1. Lom se utvrđuje pomoću sita sa okruglim otvorima prečnika od pet milimetra. Cena merkantilnog kukuruza je 40,00 din/kg (u cenu uračunat PDV), uskladišteno u silosu ovlašćenog skladištara Direkcije. Minimalna količina merkantilnog kukuruza koja se kupuje od jednog aktivnog, registrovanog, poljoprivrednog porodičnog gazdinstva je 10 tona, a od ostalih privrednih subjekata 100 tona. Direkcija će u zavisnosti od ponude merkantilnog kukuruza u otkupu, vršiti raspoređivanje ponuđenih količina u skladu sa potrebama i teritorijalnom rasporedu ovlašćenih skladišta. Direkcija će prodavcu izvršiti plaćanje kupljenog merkantilnog kukuruza u roku od 15 dana od dana dostavljanja obavezne dokumentacije.

Za prodaju merkantilnog kukuruza zainteresovana registrovana poljoprivredna gazdinstva i ostali privredni subjekti mogu se prijaviti elektronski, na portalu Direkcije www.rdrr.gov.rs. Za sve informacije zainteresovani se mogu obratiti Direkciji, na brojeve telefona: 011/32-39- 052, 32-38-997, 3235-364, 3240-509, u Beogradu i 021/452-774 i 021/528-911, u Novom Sadu.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here