Glumac Feđa Štukan govorio je o religiji i tom prilikom rekao da religiju čini grupa ljudi koja ubeđuje druge ljude da upravo oni zastupaju božje interese na ovom svetu. Dodaje da je to zaključio nakon svoje višegodišnje opservacije o toj temi.

Govoreći o religiji sarajevski glumac Feđa Štukan kaže da bog nije stvorio religiju i nema nikakve veze s njom. „Religiju čini grupa ljudi koja ubeđuje druge ljude da upravo oni zastupaju božje interese na ovom svetu, a ti interesi su novac, novac i samo novac i da upravo oni imaju ključ večnog života i ako platite njihove usluge, živećete večno.“, kaže on i dodaje da je religija „međunarodna kriminalna organizacija koja je odgovorna za smrt više ljudi od nacističke Nemačke“. Odakle potiče takav stav o religiji pitali smo glumca Feđu Štukana.

Štukan je dodao i da religije grupišu ljude, grupisanje stvara podele, podele stvaraju predrasude, predrasude mržnju, mržnja vodi u smrt, religija je fabrika podela, a samim time i smrti. Uprkos tome što je deklarativno za mir, mir i tolerancija su u dijametralnoj suprotnosti sa grupisanjem i podelama. To je kao kad biste pozvali samo pola razreda na rođendan. Protiv ideje boga nemam ništa, zaista, jer to je samo jedna u dugom nizu teorija nastanka svega, ali ti ljudi u crnom s tim svojim morbidnim idejama i običajima, oni su suštinsko zlo“, smatra Štukan.