Orah – Pravilan uzgoj donosi dobar prinos

0
142

Sve se više gaji orah, a sorte koje osvajaju tržište su lateralne sorte, sorte koje donose mnogo više plodova. Orah je voćka koja obilno uzvraća uloženo u njen rast i razvoj. Uz brižljivu negu, pravilno đubrenje i orezivanje i zaštitu, na jesen vas daruje sa prinosom od 5 – 7 tona po hektaru.

Sorta Čendler je jedna od najpopularnijih sorti oraha u SAD, gde je u rasadnicima u poslednjih 15 – 20 godina čak 90% podignutih zasada oraha upravo pod ovom sortom. Kod ove sorte grane lateralno cvetaju i rađaju 80-90% plodova na bočnim pupoljcima, a na vrhovima grana 10 – 20%. Plodovi su veličine 32-36 mm, težine 13 – 14 grama. Pogodan je za prodaju u obliku čišćenog jezgra i zbog toga je popularan. Čendler je sorta koja daje visok prinos, a ponekad prorodi već u prvoj godini. Zbog svoje duge vegetacije, sorta nije pogodna za brdsko – planinske predele iznad 300 metara nadmorske visine gde vegetacija počinje i završava se kasnije, kao i regione sa oštrijom kontinentalnom klimom. Orezivanje ove sorte oraha se preporučuje ručno do četvrte godine zbog proređivanja grana i formiranja krošnje, a kasnija rezidba može biti mašinska u formi špalira žive ograde. U polu intenzivnim ili ekstenzivnim zasadima sadi se u rasporedu trougla stranice 12 m ili pravougaonika 10 x 12 m. Ukoliko se formira “vaza”, grane se natežu vezivanjem da postignu ugao od 90 stepeni prema osovini stabla kako bi se dobila široka i razgranata krošnja.

Pieral Lara je lateralna sorta oraha francuskog porekla, selekcionisana kao spontani sejanac američke sorte Pejn. Vegetacija joj počinje kasno, 8 – 10 dana pre Franketa, kalendarski gledano posle 20. aprila. Plod je krupan, veličine 32 – 38 mm, a čak 75% plodova je veće od 34 mm, težine 9 – 13 grama, krupniji nego Čendler. Sorta je vrlo poznata u Evropi, laka je za realizaciju na tržištu i izvoz, čak i u ljusci. Jezgro ove sorte ima svetlu boju. Raspored sadnje na 4,5 x 7 metara ili 4 x 8 metara omogućava komplatnu mašinsku obradu, a pri ovakvoj sadnji i zbog prirodno manjeg ugla (60 – 70 stepeni) granjanja, stabla Pieral Lare orezuju se u formi modifikovane piramide. U slučaju klasične sadnje za orah na rastojanjima 12 x 12 i više, orezuje se kao poboljšana piramidalna kruna, grane se povijaju u 3 – 4. godini. Pieral Lara počinje vegetaciju 1 – 2 nedelje posle Čendlera i Šampiona, ili 2 – 3 nedelje posle Šejnova, a završava je čak 2 nedelje pre Čendlera.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here