Đubrenju vinograda se pristupa odmah po završetku vegetacije tj. posle opadanja lista i obavljenog zimskog prskanja preparatima na bazi bakra. Po obavljenom osnovnom đubrenju pristupa se obradi zemljišta u zasadu.

Đubrenje vinove loze, u poređenju sa đubrenjem ratarskih biljaka, predstavalja veći problem zbog žila koje prodiru duboko u zemšište. Dok je kod njivskih biljaka 80-90% korenove mase u površinskim slojevima zemljišta-dubine 20-25 cm, dotle je kod vinove loze glavna masa korena na dubini od 20-60 cm pa slabo pokretne elemente kao fosfor i kalijum treba uneti u dublje slojeve zemljišta, gde je korenov sistem i treba ih dodati na vreme da se mogu stabilizovati i spustiti u zonu korena i to zajedno sa vodom koje u zimskim mesecima ima po pravilu dovoljno.

Količina đubriva za đubrenje zavisi od stanja vinograda, tipa zemljišta, ostvarenih prinosa prethodne godine itd…. Od đubriva se mogu upotrebiti stajsko đubrivo tj. stajnjak ili kompleksno mineralno đubrivo. Važno mesto u đubrenju vinograda zauzima stajsko đubrivo, jer sadrži skoro sve hranljive materije potrebne vinovoj lozi i na malim površinama svakako se preporučuje isključiva upotreba stajnjaka kao osnovnog đubriva u proizvodnji i to svake godine po malo duž redova u trake. Đubrenje se obavlja svake 3-5 godine u količini od 1-3 vagona po 1 ha tj. 10 – 30 tona/ha, u jesen, pre jesenjeg oranja, odnosno duboke jesenje obrade. Pri ovim radovima se izneseno đubre zatrpa zemljom što sprečava njegovo isparavanje i propadanje hranljivih materija iz njega. Dobro je i preporučljivo đubrenje vršiti u kanale iskopane između redova, duboke 30-40 cm.

Ukoliko imamo stajnjaka dovoljno, možemo ga u manjim količinam iznositi svake godine i na taj način izbeći upotrebu mineralnih đubriva kao osnovnog đubrivo, ali se najčešće i ono upotrebljava i prema sadržaju hranljivih materija svrstavaju se u azotna, fosforna, kalijumova, krečna i mirkođubriva, a mogu biti i složena đubriva koja se najčešće i koriste.

Složena (kombinovana) đubriva – Nazivaju ih i kompleksnim đubrivima. Sadrže sve važnije, ili par hranljivih elemenata. Podesne su kombinacije za vinograde N:P:K kao 10:12:26, 11:11:18, 0:15:18, 0:16:20, i neke druge, a u našim uslovima 8:16:24 u količinama od 500 do 700 kg/ha, u zavisnosti od gore pomenutih faktora.