Korenasto-krtolaste biljke imaju značajnu ulogu u sistemu plodoreda, ali kod većine proizvođača koji se bave plasteničkom proizvodnjom nisu zastupljene. Saznajte kako se u plasteniku gaji paštrnak.

Paštrnak na istom mestu može da se gaji nakon 3-4 godine. Za plasteničku proizvodnju dobri predusevi su: boranija, paprika, paradajz, krompir, kupusnjače, dok na otvorenom polju biljke iz porodice leguminoza, vrežaste biljke i krompir. Osnovna obrada zemljišta se izvodi na 35-40 cm s jeseni, a površinska priprema obavlje se neposredno pre setve.

Paštrnak se đubri samo mineralnim đubrivima: azota 100-120 kg, fosfora 80-100 kg i kalijuma 120-140 kg po hektaru. Osnovnom obradom unosimo 1/2 fosfora i kalijuma, površinskom pripremom ili startno unosimo 1/2 azota i 1/4 fosfora i kalijuma u prihranama unosimo drugu polovinu azotnih đubriva i 1/4 fosfornih i kalijumovih đubriva u dve, tri prihrane.

Setva u zaštićenom prostoru obavlja se  u januaru, februaru dok na otvorenom polju prva nedelja poljskih radova ili početkom marta. Potrebna količina semena je 4-6 kg/ha u zavisnosti od krupnoće semena. Na otvorenom se postiže sklop od 200.000-250.000 biljaka. Dubina setve 2 cm, međuredno rastojanje 30-40 cm u redu 8-10 cm. U trakama sa četiri ili šest redova, razmak traka 50-60 cm a između redova 20-30 cm a razmak u redu 10-15 cm.

Kad biljke dobiju 3-4 lista, navlažimo zemljište i vršimo proređivanje na 10-15 cm,  sledeća operacija kultiviranje. Vlažnost zemljišta održavamo navodnjavanjem, prihrane izvodimo pre navodnjavanja s kultiviranjem. Na početku i sredinom vegetacije folijarne prihrane daju dobre rezultate ili upotreba mikrobioloških đubriva. Operacije okopavanja ili kultiviranja izvode se u 2-3 navrata. Berba u plasteniku se obavlja za potrebe tržišta najčešće ručno a na otvorenom polju može i mašinski – vadilicama, prinosi se kreću 20-50 t/ha.