Koji su uslovi za produžetak roka otplate kredita?

0
80

Narodna banka Srbije (NBS) uvela je nove olakšice, koje će kreditnim korisnicima koji ne mogu neometano da nastave sa isplaćivanjem duga, omogućiti produžetak roka otplate. Ovu meru moći će da koriste samo oni klijenti za koje banka proceni da nisu u mogućnosti da nastave sa redovnom otplatom duga. Iako ova mera može znatno da umanju trenutni iznos rate, stručnjaci upozoravaju da je to mač sa dve oštrice, jer će iznos kamate koju će dužnik na kraju platiti banci, svakako biti veći.

Duži rok otplate, a samim tim i niže mesečne rate, moći će da dobiju dužnici za koje banka proceni da treba da uđu u restrukturiranje postojećih kredita kako ne bi imali problem sa daljom otplatom. S obzirom da nijedan uslov novog zajma ne sme po dužnika da bude gori nego što je sada, to znači da kamatna stopa ne sme da bude viša od one koju sada plaćaju – a, ako je reč o promenljivoj stopi, marža banke ne sme da bude veća od postojeće, proizilazi iz nove odluke koju je usvojila Narodna banka Srbije, a koja je 9. decembra objavljena u Službenom glasniku. Odlukom NBS, inače, propisano je da ovakav način restrukturiranja zajma dužnik može da koristi – samo jednom.

Narodna banka Srbije omogućila je banakama da klijentima koji strahuju da neće moći redovno da izmiruju rate kredita zbog rasta kamatnih stopa – produže rok otplate i na period duži od do sada dozvoljenog. Tako banke, kroz restrukturiranje kredita, mogu klijentima da odobre novi rok otplate koji će za keš i potrošačke kredite morati da bude kraći od devet godina, a za auto-kredite kraći od 11 godina. To je, inače, rok za tri godine duži od maksimalno dozvoljenog zakonskog rešenja. Građanima koji otplaćuju stambene zajmove omogućeno je da da rok otplate produže za pet godina, što je postojeća mera čije se važenje produžava i tokom sledeće godine.

„Restrukturiranje se sprovodi na osnovu ponude banke, u skladu s njenim unutrašnjim aktima, odnosno na osnovu obrazloženog zahteva dužnika nakon kojeg je banka ocenila da postoje činjenice i posebne okolnosti koje su uticale na pogoršanje finansijskog položaja dužnika i time na mogućnost da on uredno izmiruje svoje obaveze prema banci“, navodi se u dopunjenoj Odluci o adekvatnosti kapitala banke. Odlukom je precizirano da nakon restrukturiranja kredita ugovorena ročnost ne može da bude duža od 3.285 dana (devet godina) za gotovinske i potrošačke kredite, odnosno od 4.015 dana (11 godina) za auto-kredite. Počev od 2019, maksimalni rokovi otplate spušteni su na osam, pa na sedam godina u 2020. i šest u 2021. godini. Jedino je za auto-kredite rok otplate i dalje ostao na maksimalnih osam godina. NBS je „probijanje rokova“ omogućila i u pandemijskoj 2020. godini, posle velikog moratorijuma na kredite, nudeći produžetak od maksimum dve godine.

Inače, bankama ni sada nije eksplicitno zabranjeno da građane kreditiraju na rokove duže od pomenutih – šest godina za keš i potrošačke i osam godina za auto-kredite. Ali im je odobravanje na duže rokove znatno skuplje, jer moraju da umanje vrednost svog kapitala. Naime, banka je u slučaju odobravanja kredita sa dužim rokom u obavezi da umanjuje svoj kapital za celokupan neotplaćeni iznos glavnice tog potraživanja od dužnika, sve do konačne otplate kredita. Sada, izmenom Odluke o adekvatnosti kapitala, ova obaveza banke – ne postoji u slučaju ovakvog restrukturiranja kredita.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here