Svi stadioni u Srbiji su prazni i nema kluba sem Zvezde i Partizana koji proda na utakmici više od 100 karata i postavlja se pitanje čemu onda Nacionalni stadion izjavio je novinar Milojko Pantić.

Planirana izgradnja Nacionalnog stadiona samo u 2023. godini koštaće oko 65 miliona evra, a da poreskim obveznicima nije javno pokazana njegova ekonomska isplativost, navodi Fiskalni savet u oceni predloga budžeta za narednu godinu. „Projekte iz sporta niti bilo koje druge oblasti ne bi trebalo automatski izbaciti sa liste prioriteta, ali bi njihovo prisustvo u budžetu trebalo potkrepiti studijama koje pokazuju da su baš oni najpotrebniji, što predviđa i zakonska regulativa“, navodi Fiskalni savet. Da li je Srbiji zaista neophodan Nacionalni stadion pitali smo novinara Milojka Pantića.

Vlada bi, prema oceni Fiskalnog saveta, trebalo da obrazloži zašto je odlučila da baš u Naciolani stadion uloži novac, a ne, na primer, u pojačanu izgradnju komunalne infrastrukture za koju se i u 2023. godini (i pored planiranog povećanja), planiraju nedovoljna sredstva. U 2024. i 2025. je za izgradnju Nacionalnog stadiona sa pratećim sadržajima planirano izdvajanje od po sedam milijardi dinara, odnosno po 59,5 miliona evra, vidi se u pedlogu budžeta za 2023. Građevinska direkcija Srbije i Institut za puteve dobili su posao da upravljaju projektom i vrše stručni nadzor na izgradnji linijske infrastrukture za potrebe izgradnje Nacionalnog fudbalskog stadiona u Surčinu.