Bijeljina – Centar za pružanje besplatne pravne pomoći

0
99

Već skoro 13 godina na području grada Bijeljina radi Centar za pružanje besplatne pravne pomoći, koji je za vreme svog postojanja pomogao u oko 17.000 slučajeva, lica koja nisu bila u mogućnosti da sama snose troškove sudskog postupka i troškove advokata.

Centar pruža besplatnja obaveštenja i pravne savete svih vrsta na šta imaju pravo sva fizička lica, bez obzira na imovinski status, zatim sačinjavanje pismena, zastupanje na sudovima, medijacije, sačinjavanja apelacija za lica koja moraju ispunjavati kriterijume kako bi dobili besplatnu pravnu pomoć.

Ako pravnici Centra procene da je vođenje postupka osnovano ide se u postupak i procenat pozitivnih presuda u tom slučaju iznosi preko 95%, a ako se proceni da je vođenje postupka neosnovano oni ga odbijaju i stranke upućuju na druge advokate.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here