Frilenseri kao i svi oni koji se bave bilo kojim poslom imaju obavezu da plaćaju porez jer bez poreza ne može nijedna država normalno da funkcioniše, izjavio je novinar Radoslav Medić.

Osim jednog dela frilensera, novim predlogom za oporezivanje rada preko interneta nije zadovoljan ni Fiskalni savet Srbije koji je u svojoj oceni budžeta za 2023. godinu istakao da uvođenje inovativnih režima kod oporezivanja dohotka dovodi do dodatnog usložnjavanja već kompleksnog i razuđenog sistema.“Ovaj način promene regulative tokom godina u znatnoj meri je urušio celovitost i integritet poreskog sistema, što ima negativne implikacije na nivo poreskog morala u društvu. Stoga još jednom ističemo da je neophodno prekinuti sa višegodišnjom praksom izolovanih izmena poreskih zakona i sistemski pristupiti reformisanju poreza na dohodak građana”, istakao je Fiskalni savet. Kako bi trebalo da se oporezuju frilenseri, ali i u kom smeru bi trebalo da ide reforma poreza na dohodak građana pitali smo novinara Radoslava Medića.

Od naredne godine izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana, koje će stupiti na snagu 1. januara, biće definisan status frilensera u Srbiji. To dalje znači da će svi oni koji putem rade putem interneta plaćati porez i doprinose samooporezivanjem. Frilenseri će moći da biraju jedan od dva ponuđena modela A i B u odnosu na visinu i redovnost svoje zarade. Značajna novina je da će svi, bez obzira na model i visinu primanja, imati pravo na zdravstveno osiguranje, odnosno plaćaće mesečno najnižu osnovicu koja sada iznosi oko 1.400 dinara.