Za one koji ispunjavaju uslove za penzionisanje u 2022. posebno prevremeno, ili starosno kod žena, poslednji je trenutak da odluče da li će u penziju.

Naime, Vladimir Stanković, direktor sektora za ostvarivanje prava u Fondu PIO, rekao je da se pravo na penziju ostvaruje po prestanku osiguranja, u odnosu na dan prestanka osiguranja – narednog dana se ostvaruje pravo na penziju. Kod prevremenih penzija, za razliku od starosne penzije, predviđen je manji broj godina života u odnosu na godine života predviđene za starosnu penziju, istakao je Stanković.

Za one koji ispunjavaju uslove za penzionisanje u ovoj godini, posebno prevremeno, ili starosno kod žena, poslednji je trenutak da odluče da li će u penziju ili će nastaviti da rade. Gužvi kakvih je bilo kada se svake Nove godine granica penzionisanja pomerala za 6 ili 8 meseci, odavno nema. Žene će od ovog 1. januara raditi dva meseca duže, tako da će u starosnu penziju moći sa 63 i po godine, ako to žele. „Ako lice želi da ostvari pravo na penziju prema uslovima predviđenim za 2022. godinu, neophodno je da podnese zahtev zaključno sa 31. decembrom, a ostvarivanje prava u ovoj godini bi podrazumevalo da radni odnos prestane 30. decembra“, rekao je Stanković. Može da raksine radni odnos 30. decembra, jer zahtev može da podnese i preko pošte koja radi 31. decembra, a može i elektornskim putem, preko elektronskog šaltera. Prema njegovim rečima, bitno je da se do kaja godine podnese zahtev. „Naši šalteri rade zaključno sa 30. decembrom“, kaže Stanković.

Duže od deceniju i po, svake godine menjaju se uslovi penzionisanja. Poslednja velika promena je to što će od iduće godine, žene kao i muškarci u prevremenu penziju moći tek sa četrdeset godina staža. „U ovoj godini muškarci ostvaruju pravo na prevremenu penziju sa 59 godina i šest meseci i 40 godina staža, sledeće godine to je 60 godina života i 40 godina staža, što se tiče žena – one u ovoj godini ostvaruju sa 59 godina života i staža 39 godina i 8 meseci, a sledeće godine 59 godina i šest meseci života i 40 godina staža“, objasnio je Stanković.

Kumulativni broj lica koja ostvaruju pravo na prevremenu penziju se povećava, rekao je Stanković i dodao da je sada to oko 58.000 lica, kumulativni broj raste iz godine u godinu oko 3.000 – to dalje znači da na godišnjem nivou oko 10.000 hiljadu ljudi podnese zahtev, a ima i broj lica koja su preminula, a prethodno su bili korisnici prevremene penzije. Stanković kaže da je broj penzionera povećan u zadnje dve godine. „To su lica koja su ostvarivala pravo na penziju sa 65 godina života i ako uzmemo u obzir da je neka prethodna bila na nivou od 80.000, prošle oko 78.000 – trebalo bi da bude oko 90.000, videćemo do kraja godine“, zaključio je Stanković. Pomeranja starosnih granica i potrebnog staža za penzionisanje ušla su u mirniju fazu i kako zakon predviđa trajaće sve do 2032. godine, kada će i žene, kao muškarci u starosnu penziju moći tek posle 65. rođendana.