Oprema za ishranu i napajanje ovaca

0
45

Za uspešnu proizvodnju potrebna je adekvatna oprema. U ovčarstvu za ishranu i napajanje životinja koristi se oprema koja treba da ispuni određene zahteve.

Uz adekvatnu opremu za ishranu i napajanje ovaca rasterećuju se određene tačke u proizvodnji, omogućava se da životinja lakše priđe i koristi hranivo, odnosno, vodu. Ne manje važno je i da se na određene načine odgajivaču olakšaju poslovi na farmi.

Oprema za ishranu mora da ispuni određene zahteve kao što su: da prostor za ishranu bude dovoljne veličine (koji je nekoliko puta veći po uslovnom grlu, nego kod goveda), treba da služi za veći broj vrsta hraniva, da se spreči zagađivanje hrane, pre svega zbog eventualnog ulaska ovaca u opremu za ishranu i visina opreme mora da bude prilagođena visini grla i visini sloja prostirke. Oprema za ishranu ovaca je, u stvari, oprema za kabastu hranu, pre svega za seno, a zatim i za silažu. To su različita jasla, kojima se omogućava nesmetano uzimanje hrane, ali i sprečava njeno rasipanje. Najjednostavniju opremu za ishranu ovaca čine jasle sa rešetkastim stranicama. U jasle se stavlja hrana (seno, zelena hrana, silaža), koja se uzima kroz rešetke sa strane. Ove jasle mogu da budu jednostrane ili dvostrane. Mogu da se prave od lakog materijala, najčešće od drvenih gredica i letava. Gornji deo jasala treba da je u većoj meri od punog materijala (daske), kako bi se umanjilo prljanje runa ovaca kod stavljanja hrane u jasla. Ispod rešetkastih jasala se obavezno postavlja puni deo jasala, koji ima horizontalno dno. Taj deo jasala služi da se u njemu sakupljaju ostaci hrane, koji padaju iz gornjeg dela jasala, pa da se tako što potpunije hrana iskoristi bez prljanja. Taj deo jasala služi istovremeno da se u njega stavlja koncentrovana hrana.

Ovce zahtevaju relativno malo vode, pogotovo ako se u ishrani nalazi hrana sa velikim sadržajem vlage (sočna hrana), u toku ispaše, zatim korišćenje zelene košene hrane ili ishrana silažom. Ipak, voda ima značajnu ulogu u proizvodnosti ovaca. Ako se voda ovcama stavlja na slobodno raspolaganje, onda se povećava sposobnost uzimanja hrane, što je svakako važno kod proizvodnje mleka i kod tova ovaca. Kod ovaca se takođe mogu koristiti automatske pojilice. One su slične kao i za goveda, ali se uspešno koriste samo ako je pritisak vode mali. Naime, ovce sporo piju vodu, pa kod većeg pritiska dolazi do povećanog rasipanja vode. To se dešava bez obzira da li su pojilice u vidu šolja ili sisaljki. Iz navedenih razloga najpogodniji način napajanja ovaca vodom je korišćenjem grupnih pojilica, sudova tipa korita ili valova, koji su povezani sistemom spojenih sudova. Pojilice za napajanje ovaca se lako prljaju. Stoga ih treba postavljati dovoljno visoko, a pored njih postavljati po jednu stepenicu, koja omogućava nesmetano uzimanje vode, a sprečava zagađivanje ili rasipanje. Za zimski period u tzv. hladnim objektima pojilice treba zaštititi od smrzavanja. To se najjednostavnije postiže pomoću električnih grejača. Jedna automatska pojilica je dovoljna za 100 ovaca, ako je voda uvek dostupna. Međutim, ako se voda daje povremeno, odnosno ako je napajanje samo tri – četiri puta dnevno, onda na jednu pojilicu može da dođe samo oko 20 grla.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here