Za ishranu koka nosilja neophodno je da se koriste sirovine odličnog kvaliteta. Ishranom je neophodno zadovoljiti njihove potrebe za energijom, proteinima,mineralima, vitaminima, kako ne bi gubile masu tela, i što je najvažnije kako bi dale maksimum u nošenju jaja.

U ishrani koka danas se koriste kompletne smeše koje su proverene, tako da zadovoljavaju sve potrebe nosilja držanih u najintenzivnijim uslovima. Kao energetska hraniva u ishrani koka nosilja koriste se kukuruz, pšenica i ovas, dok se od proteinskih hraniva koriste sojina sačma, suncokretova sačma, sojin ekstrudat i stočni kvasac. Kako bi se obezbedile potrebe za vitaminima i mineralima neophodno je koristiti i vitaminsko mineralni dodatak. U praksi hrana za koke nosilje koje su u eksploataciji treba da sadrži 16 do 17% sirovih proteina.

Ishrana koka treba da bude po volji i da se u toku dana hrane 3-4 puta. Potrebno je tokom perioda nošenja povremeno kontrolisati telesnu masu koka i prema tome uskladiti nivo ishrane. Posebna pažnja treba da se posveti rasuru hrane obzirom na veoma skupu hranu i činjenicu da 60 do 70% trškova proizvodnje jaja pripada hrani. Iz ovog razloga hranilice ne treba prepunjavati i hrana u valovima treba da zauzme jednu trećinu dubine hranilice, a neispravne valove za hranu odmah popraviti, jer se na taj način najmanje rastura i prosipa. Prosečna dnevna potrošnja hrane po nosilji u eksploataciji kreće se od 118 do 128 grama, pri čemu količina iste zavisi od starosti koke, rase i mase jaja.

Pored hrane i voda je veoma važan faktor u proizvodnji konzumnih jaja, jer je za nosilje opasnije ako nemaju vodu nego hranu. Ukoliko se nosilje ne napajaju dovoljno su sitnija, a ako nemaju pristup vodi vrlo brzo prestaje nošenje jaja. Ukoliko im se obezbedi dovoljno vode brzo će se oporaviti i povratiti. Stoga je neophodna svakodnevna kontrola sistema za napajanje. Ako se radi o baterijskom sistemu napajanje je pomoću automatskih pojilica, takozvanih nipli. Ovaj sistem omogućava da je voda u svakom momentu sveža i čista, da se ne prosipa i da ne isparava. U svakom kavezu sa 5 nosilja nalazi se po jedna nipla. Dnevna potrošnja vode po koki iznosi oko 250 cm³.