Krajem 2022. godine „Novom Uredbom o energetski ugroženom kupcu“ ne samo da je olakšano već je proširena i lista korisnika koji mogu da dobiju povlastice na račune za struju, gas i daljinsko grejanje.

Od 17. decembra primaju se zahtevi za status energetski ugroženog kupca za ovu godinu, a prvi rezultati su ispod očekivanog – u januaru popust na račune ostvarilo je tek 55.500 domaćinstva. Te povlastice proteklih godina u proseku je koristilo oko 68.000 ljudi. Kada je promovisana nova uredba očekivalo se da ih bude tri puta više – 190.000.

Pomoćnik ministra za elektroenergetiku Milan Aleksić ističe da je ovo tek prvi mesec, a da se može prijavljivati tokom cele godine. Smatra i da je zbog perioda praznika bilo manje prijavljenih. – Uredba je i pravljena tako da omogući mnogo više ljudi da se prijavi za ovaj status i da se ciljano dođe do 190.000. Vlada je obezbedila novac i mi se nadamo da će biti pravilno potrošen – navodi Aleksić. Ukazuje da je procedura sada jednostavnija nego što je bilo i da se prijava podnosi u organima lokalne samouprave. – Nadamo se da će se lokalna samouprava uključiti, pomoći lokalnim medijima da se građani bolje obaveštavaju. Ne smemo dozvoliti da se vraćaju iz jedinica lokalnih samouprava i da ih nešto odvraća da dobiju status – rekao je Aleksić.

Najviše prijavljenih je u Užicu, a slede Vranje, Novi Pazar, Sombor, Leskovac, Loznica, Čačak, Novi Sad. Pravo da konkurišu imaju građani sa mesečnim prihodom po članstvu domaćinstva ispod nivoa određenog uredbom, u zavisnosti od imovinskog stanja, mogu da apliciraju i građani sa ugroženim zdravstvenim stanjem. Seoska domaćinstva imaju promenjen način apliciranja, ne gleda se više koliko imaju nekretnina, već mesečni prihod. Oni mogu da preuzmu zahtev sa sajtova Ministarstva i lokalne samouprave, ali i da ga preuzmu iz jedinice lokalne samouprave. Uz zahtev koji je sada besplatan, predaju se i dokumenta kojima se dokazuje taj status. Svi moraju da podnesu dokument koji pokazuju koliki su mesečni prihodi, a za primaoce socijalne pomoći određena dokumenta pribavljaju organi samouprave, jer ih već imaju u sistemu.