Proizvođači mleka iz Šumadije, zapadne i centralne Srbije nisu zadovoljni dosadašnjim pregovorima sa republičkom Vladom i najavili su proteste ukoliko njihovi zahtevi ne budu ispunjeni za sedam dana.

Proizvođači zahtevaju povećanje premije za mleko, povećanje regresa na krave, kontrolisan uvoz mleka i mlečnih proizvoda, utvrđivanje minimalne, zaštitne cene mleka i ograničavanje trgovačke marže. Na sastanku proizvođača mleka, koji je održan u četvrtak u selu Mrčajevci kod Čačka, zaključeno je da je ponuda države da se premija za mleko poveća na 15 dinara po litru, a subvencija po kravi na 30.000 dinara „sramotna“.

Oni su istakli da je, po njihovim proračunima, minimalna otkupna cena mleka, koja pokriva samo troškove proizvodnje, 70 dinara, a da bi se se ulagalo u objekte i opremu potrebno je tu cenu povećati za još 20 dinara. Proizvođači mleka su naveli da je zbog niske otkupne cene mleka u poslednjih godinu dana u klanicama u Srbiji završilo oko 80.000 krava i da je za poslednjih 10 godina tri puta umanjen stočni fond – sa oko 600.000 krava na oko 200.000.