I pre 20 godina, pitanje Kosova bilo je od izuzetne važnosti za politiku Srbije. Naime, Srbija je trebala da dobije novi ustav, a pitanje Kosova nije bilo rešeno. Tadašnji premijer Zoran Đinđić rekao je da Nama treba trajno rešenje koje će doneti stabilnost. Ova privremena, kratka rešenja ne uspevaju na Balkanu. Ovde se ne radi samo o statusu Kosova, već i o statusu Srbije. Treba da pišemo ustav, a šta da kažemo o Kosovu u njemu? Da ne kažemo ništa? Mislim da imamo pravo da znamo kakva je naša država i niko nema prava da nam oduzme to pravo”, rekao je Đinđić. Šta je sve Zoran Đinđić mogao da uradi po pitanju Kosova da se nije dogodio atentat 12. marta pitali smo ekonomskog novinara Mijata Lakićevića.

 ,,Zoran Đinđić bi uradio mnogo više za Kosovo da nije ubijen nego što aktuelna vlast može da uradi u sadašnjoj situaciji’’ rekao je ekonomski novinar Mijat Lakićević. Istakao je i da je Đinđić ubijen jer je odlučio da reši pitanje Kosova iako su Koštunica i Milošević bili protiv rešavanja Kosova jer su smatrali da je rano.