Pokrajinski sekretar za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost prof. dr Zoran Milošević uručio je danas ugovore o finansiranju projekata naučnoistraživačkih organizacija čiji je osnivač AP Vojvodina u saradnji sa organizacijama iz Republike Srpske. Ove godine su podržana 24 projekta sa ukupno 24 miliona dinara.

Sredstva su odobrena za šest projekata iz oblasti medicinskih nauka, pet projekata iz oblasti društvenih nauka, po četiri iz oblasti tehničkih i biotehničkih nauka, po dva projekta iz oblasti tehnoloških i interdisciplinarnih nauka i jedan projekat iz oblasti sporta i fizičkog vaspitanja. Kako je pokrajinski sekretar za visoko obrazovanje Zoran Milošević istakao, iz godine u godinu povećavaju se sredstva za zajedničke naučnoistraživačke projekte, a sve veći broj podržanih projekata govori o tome da se  je prostor za povezivanje istraživača iz Srbije i Srpske sve širi.

Rektor Univerziteta u Istočnom Sarajevu prof. dr Milan Kulić kazao je da je ponosan na podršku koju Srbija i AP Vojvodina pružaju Republici Srpskoj, te da je ona veoma značajna za Univerzitet u Istočnom Sarajevu.

Ministar za naučno-tehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo u Vladi Republike Srpske dr Željko Budimir rekao je da ovi zajednički projekti učvršćuju vezu naših univerziteta i da naš akademski prostor dobija zajedničku dimenziju.

Dodeli ugovora prisustvovali su pokrajinski sekretar za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu Aleksandar Sofić i član Odbora za evropske integracije i međuregionalnu saradnju Skupštine AP Vojvodine Aleksandar Zirojević.